De gemeente Oegstgeest wil graag in 2050 aardgasvrij en energieneutraal zijn. Dit betekent dat we in 2050 in onze woningen geen aardgas en fossiele brandstof meer gebruiken voor wonen, werken en vervoer. In plaats daarvan gebruiken we natuurlijke energiebronnen om onze huizen te verwarmen en voor elektriciteit.

Doe Mee  


In het concept Lokale Energiestrategie Oegstgeest (LES) staat beschreven hoe we deze doelen willen bereiken voor ons dorp. Wij willen graag weten hoe u hierover denkt en hoe u hier zelf aan zou willen bijdragen. De doelen moeten we uiteindelijk met elkaar zien te behalen. U kunt uw mening geven door de vragen te beantwoorden op het Doe Mee-platform via https://doemee.oegstgeest.nl