Op 24 april 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders de nieuwe gebiedsvisie De Geesten aan de gemeenteraad verzonden. Deze gebiedsvisie beschrijft de waarden van het gebied, zoals groen en historie, en vormt de basis voor het concept bestemmingsplan.

De Geesten

Op 7 mei wordt de visie behandeld in de commissie Ruimte. De besluitvorming vindt plaats in de raad van 20 mei.  U kunt de visie digitaal bekijken bij de vergaderstukken op de website van de gemeenteraad.

Presentatie en gelegenheid voor vragen

We geven u graag een nadere toelichting op de gebiedsvisie en willen u natuurlijk ook de gelegenheid bieden om vragen te stellen. Door de coronacrisis is een informatiebijeenkomst helaas niet mogelijk. We proberen daarom op korte termijn, in ieder geval voor 7 mei, een gelegenheid te creƫren via digitale kanalen. Op dit moment hebben wij daarvoor de datum van 6 mei op het oog. We laten u zo spoedig weten in welke vorm dit plaats zal vinden.

Vervolgstappen

De gebiedsvisie vormt de basis voor het nieuwe bestemmingsplan voor het gebied. Dit is een juridisch stuk waarin onder andere staat voorgeschreven hoe je de grond of een gebouw mag gebruiken, of je mag bouwen en zo ja, hoe hoog. Het concept bestemmingsplan ligt in juni ter inzage.