Op woensdagavond 11 mei organiseerde de gemeente een informatieavond over Oekraïense vluchtelingen in Oegstgeest. Meer dan 65 geïnteresseerden, waaronder bewoners, vrijwilligers en ambtenaren schoven aan in de aula van het Duinzigt College.

Burgemeester Emile Jaensch heette iedereen van harte welkom, waarna er een presentatie van start ging over wat er in ons dorp zoal wordt gedaan voor vluchtelingen, gevolgd door een korte presentatie van Vluchtelingenwerk. De burgemeester noemde het ‘hartverwarmend’ dat zo veel Oegstgeestenaren zich inzetten voor de vluchtelingen. 32 gastgezinnen in Oegstgeest vangen in (een deel van) hun huis vluchtelingen op. Daarnaast hebben zo’n 40 vrijwilligers zich aangemeld (bij Stichting Radius) die iets (willen) doen voor de Oekraïners. Ter plekke biedt een van de aanwezigen de vluchtelingen fiets- en verkeerslessen aan.

Korte interviews

Na een mini-pauze schoof er een groep van circa 20 Oekraïners aan, nadat in een andere ruimte hun wekelijkse bijeenkomst was afgerond. De burgemeester vervolgde de avond met korte interviews met onder andere een gastgezin over hun ervaringen; een leerkracht van De Daltonschool en van het Rijnlands Lyceum die vertelden over het wel en wee van Oekraïense kinderen op een Nederlandse school; een Oekraïense vrijwilliger die haar landgenoten in Nederland helpt; en een vluchteling over haar contacten met vrienden die in oorlogssituatie verkeren. Een van de aanwezige vluchtelingen sprak haar dankbaarheid uit voor alle hulp en betrokkenheid van de gemeente en haar inwoners. Een tolk vertaalde alles in het Oekraïens, zodat iedereen het goed kon volgen.

Er was zoveel te vertellen dat er aan het eind van de avond nog maar weinig tijd over bleef om onderling nog na te praten. Uit alles bleek dat het een gewaardeerde en succesvolle avond was; wellicht voor herhaling vatbaar.