De gemeente Oegstgeest heeft als doelstelling om de hoeveelheid restafval naar minder dan 100 kg per persoon te verlagen. Dat doen wij door afvalscheiding te stimuleren en ervoor te zorgen dat mensen hun afval zo goed mogelijk scheiden en op de goede manier aanbieden. Dit valt binnen het VANG-programma “Van afval naar Grondstof”. Om de doelstellingen te kunnen halen moeten we wellicht maatregelen nemen die te maken hebben met onze service en/of die in meer of mindere mate iets kunnen betekenen voor uw portemonnee.

In de opgestelde enquête over afval worden u vragen met mogelijke maatregelen en aanpassingen over afvalinzameling/scheiding voorgelegd.  Welke maatregelen hebben volgens u het meeste resultaat en vindt u zelf het beste passen in Oegstgeest? Ga naar het Doe mee platform en laat uiterlijk 4 juni weten hoe u er over denkt. We zijn benieuwd naar uw mening. De vragenlijst wordt deze week ook voorgelegd aan ons vaste burgerpanel.