Op maandag 8 februari organiseerden we een webinar om omwonenden en andere geïnteresseerden nader te informeren over het feit dat we op knelpunten gestuit zijn bij de verdere uitwerking van het ontwerp voor de duikerbrug. Dit betekent dat de uitwerking en de planning die we eerder voor ogen hadden, helaas aangepast moeten worden. U vindt hier de registratie van de bijeenkomst en de presentatie. De presentatie bevat een bovenaanzicht van de brug en een tekening van alle kabels en leidingen. U kunt deze tekening hier in groot formaat bekijken. Er is ook een raadsmededeling (pdf) opgesteld over dit onderwerp.

Voorafgaand en tijdens het webinar hebben we allerlei vragen ontvangen. Die vragen konden we deels direct in de uitzending beantwoorden. In sommige gevallen was nader uitzoekwerk nodig. Inmiddels hebben we alle vragen van een antwoord voorzien.