Donderdag 23 juni worden de nieuwe wethouders geїnstalleerd en gaat de coalitie in een nieuwe samenstelling van start.

De wethouders in het nieuwe college zijn: Tim van Tongeren (Progressief Oegstgeest), Elfred Bus (D66) en Dick de Groot (Hart voor Oegstgeest). Het coalitieakkoord voor 2022-2026 heeft de naam ‘Zorgen voor Oegstgeest’. Bij het coalitieakkoord zit ook een bijlage, een oplegger.

Op woensdag 15 juni zijn de partijen in gesprek gegaan met inwoners van het dorp. Vervolgens had de coalitie nog een debat met de oppositiepartijen. Op  deze manier kon iedereen kennisnemen van het concept-akkoord en was er bovendien gelegenheid om nog aanvullende goede ideeën en input op te halen. Deze gesprekken hebben geleid tot een aantal inhoudelijk en tekstuele aanpassingen, die iedereen via de oplegger kan herleiden.