Het coronavirus heeft al een jaar lang grote gevolgen. Tijdens de lockdowns was een bezoek aan de horeca helaas niet mogelijk. Onze horecaondernemers zijn daardoor hard getroffen en ook veel inwoners hebben een gezellig bezoek aan een restaurant of terras gemist.

Nu landelijk besloten is dat de terrassen vanaf 28 april weer open mogen, wil het college van burgemeester en wethouders ondernemers ondersteunen en terrassen mogelijk maken. Het college heeft daarom besloten dat:

  • Terrassen mogen worden uitgebreid in de openbare ruimte waar dat andere belangen niet schaadt.
  • Het terrasseizoen wordt verlengd tot 1 januari 2022.
  • We tijdelijke gedoogbesluiten verlenen totdat de omgevingsvergunning is verleend. Hiermee maken we uitbreiding en aanpassing van terrassen snel mogelijk.

Ook stelt het college de gemeenteraad voor om geen precario (vergoeding voor het gebruik van gemeentegrond) in rekening te brengen voor de periode dat de terrassen verplicht gesloten waren.

Als we aanvragen ontvangen voor terrassen in het Irispark en bij de Klinkenbergerplas voor een periode van maximaal 6 maanden, zullen we deze in behandeling nemen. Daarbij weegt voor het college positief mee als hierbij Oegstgeester horecabedrijven betrokken zijn.