Op 7 juni 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders van Oegstgeest besloten een eerder geweigerde vergunning voor sportschool Jenergy alsnog te verlenen. Het gaat om een uitbreiding van 166m2.

Meerdere belangen

Het college verleende tot nu toe al twee vergunningen aan de sportschool. De uitbreiding waar het hier om gaat, is niet volgens de afspraak die door Jenergy met de buurt is gemaakt.

In de vergunningverlening zijn privaatrechtelijke aspecten, zoals afspraken met de buurt, echter niet relevant. Het gaat om het publiekrecht: past het in een goede ruimtelijke ordening en daarbij ook bijvoorbeeld in het parkeerbeleid. Het college woog deze laatste belangen mee en besloot in eerste instantie om de vergunning te weigeren.  

Beroep

De eigenaresse van Jenergy tekende beroep aan bij de regionale bezwaarcommissie, die oordeelde dat de weigering onvoldoende was voorbereid en onderbouwd. Het gaat dan om de afweging tussen het publiek belang en dat van Jenergy en om de afweging of Jenergy kan voldoen aan de parkeereisen. Bezoekers moeten namelijk in de openbare ruimte parkeren als de sportschool zelf niet over parkeerruimte beschikt.

Nieuwe afweging

Inmiddels is duidelijk dat er geen nieuwe buurtsuper in het pand komt. De initiatieven die er waren, zijn niet geslaagd. Dat betekent dat de gewenste mix aan functies in de wijk helaas niet tot stand komt. Hier is nu voldoende tijd voor geweest. Jenergy kan zelf niet voldoen aan de parkeernorm, maar het college kan van deze norm afwijken als dat de laatste hindernis is voor de vergunningverlening. Het betreft weinig plekken, hoewel de parkeerdruk in de directe omgeving van Jenergy al hoog is.
 
Het college hecht grote waarde aan overleg en afspraken met de buurt. Gezien de omstandigheden heeft het college echter besloten om de omgevingsvergunning alsnog te verlenen.