De gemeente Oegstgeest werkt aan een Nota van Uitgangspunten voor het gebied de Geesten waar

Endegeest (ten zuiden van de Endegeesterstraatweg) en Overgeest (achter het gemeentehuis) deel van uitmaken. De Nota van Uitgangspunten moet belangrijke kaders geven voor de mogelijke toekomstige ontwikkeling van deze gebieden. Bij de totstandkoming van de Nota van Uitgangspunten stellen we de inbreng van de bewoners en gebruikers van het gebied en degenen die daar net buiten wonen erg op prijs.

Meer informatie

Informatie over de eerdere bijeenkomst van 6 februari 2019 vindt u op www.oegstgeest.nl/degeesten bij de kopjes ‘nieuws’ en ‘downloads’.

Aanmelden is noodzakelijk

We gaan op 27 maart in groepen met elkaar in gesprek. Om ervoor te zorgen dat iedereen mee kan doen, kunnen deze groepen niet te groot zijn. Het is daarom noodzakelijk dat u zich aanmeldt via het aanmeldformulier. Alleen dan kunnen we garanderen dat u deel kunt nemen aan één van de gespreksgroepen.