Storing afspraak maken

U kunt weer zelf online een afspraak maken. Helaas ontvangt u nog geen bevestiging van de gemaakte afspraak. Noteer deze dus zelf in uw agenda. Onze excuses voor het ongemak.

In het nieuwe seizoen hoopt de KNVB de opleiding “Besturen met Impact” te organiseren voor geïnteresseerde bestuursleden van alle Oegstgeester sportverenigingen.

Meer informatie over deze opleiding lees je via Opleidingen | KNVB.
Daarnaast is de volgende informatie van belang:

  1. Het is de bedoeling de opleiding in de loop van het najaar (oktober/november) te starten.
  2. De opleiding omvat vier maandagavonden.
  3. Wanneer er binnen de gemeente Oegstgeest 16 deelnemers zijn, dan zal de opleiding in de gemeente georganiseerd worden.
  4. Bij minder dan 16 deelnemers, zullen de deelnemers de training in omliggende gemeenten volgen. De bedoeling is wel dat de reistijden voor de deelnemers tot een minimum worden beperkt.
  5. De locatie waarop de avonden worden gehouden verschilt per avond.
  6. Eigen bijdrage: Voor deelname aan de opleiding is een eigen bijdrage verschuldigd van € 100,00.
  7. De opleiding is bij uitstek geschikt voor bestuursleden van sportverenigingen, maar ook voor kandidaat-bestuursleden is deelname zeker aan te bevelen.

Zodra er meer bekend is over de voortgang (aantal deelnemers, start opleiding e.d.), zal de KNVB hierover informeren, nadat u zich voor de opleiding hebt ingeschreven. Mocht u willen deelnemen aan de opleiding, dan kunt u zich hier alvast inschrijven.