De Geesten

Op 24 april 2020 stuurde het college van burgemeester en wethouders de gebiedsvisie de Geesten aan de gemeenteraad. Verantwoordelijk wethouder Peter Glasbeek: “Ik had de visie natuurlijk graag persoonlijk aan u gepresenteerd, zoals we dat in Oegstgeest gewend zijn. Dat kan door de coronacrisis helaas niet. Ik nodig u daarom van harte uit om deze uitgebreide toelichting te bekijken, eventueel met de gebiedsvisie bij de hand, en ons uw vragen of opmerkingen te sturen”.

Stuur ons uw vraag uiterlijk 4 mei 11.00 uur

U kunt uw vraag of opmerking sturen aan projectsecretaris Jonneke Huijser via mailadres huijser@oegstgeest.nl. Doet u dat vóór 4 mei 11.00 uur, dan beantwoorden we uw vraag (geanonimiseerd) op 6 mei in de ochtend. Vragen die later binnenkomen, nemen we mee in het vragenuur op 6 mei. We zetten alle vragen en antwoorden onze projectpagina.

Live vragenuur op 6 mei

Op 6 mei organiseren we een vragenuur tussen 18.45 en 19.45 uur. We maken hiervoor bij uitzondering gebruik van de uitzendmogelijkheden van de gemeenteraad op oegstgeest.raadsinformatie.nl,  hoewel de gemeenteraad nog niet over de gebiedsvisie besloten heeft. Het vragenuur kunt u gebruiken voor een laatste vraag of verduidelijking. Ook die kunt u sturen aan huijser@oegstgeest.nl.  

Meer informatie

Op onze projectpagina vindt u alle informatie en eerdere documenten. 

Vervolgstappen

De gebiedsvisie De Geesten wordt op 7 mei 2020 besproken in de commissie Ruimte. Op 20 mei vindt besluitvorming plaats in de gemeenteraadsvergadering.