Deze week is de Begrotingskrant 2021-2024 verschenen. Hier leest u in het kort de doelstellingen en plannen van het gemeentebestuur voor de komende jaren en de financiële vertaling daarvan.

 Uit deze begroting komt naar voren dat Oegstgeest financieel gezond is en over een nagenoeg sluitende meerjarenbegroting beschikt. Donderdag 5  november en dinsdag 10 november vergadert de gemeenteraad digitaal over de Programmabegroting 2021-2024.  Deze vergaderingen zijn te volgen via een livestream.