Per 1 oktober is het steun- en herstelpakket dat de overheid tijdens de coronaperiode beschikbaar stelde beëindigd. Tozo is hier onderdeel van, wat betekent dat ondernemers per 1 oktober Tozo niet meer kunnen aanvragen. Hieronder leest u wat de mogelijkheden na de Tozo zijn.

Overgang van Tozo naar Bbz

Tozo was gebaseerd op het Besluit bijstand zelfstandigen (Bbz). Bbz voorziet tijdelijke in een uitkering op bijstandsniveau. Om de overgang van Tozo naar Bbz voor ondernemers soepel te laten verlopen is de Bbz-uitkering tijdelijk aangepast voor de periode van 1 oktober tot en met 31 december 2021. Ondernemers die ondanks de aantrekkende economie tóch nog inkomensondersteuning nodig hebben, kunnen in die periode een Bbz-uitkering levensonderhoud onder versoepelde voorwaarden aanvragen. Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) van gemeente Rotterdam voert deze regeling voor de gemeente Oegstgeest uit. Op www.rotterdam.nl/bbz is informatie beschikbaar over de voorwaarden voor de Bbz en over het aanvragen van Bbz.

Hulp bij het zoeken naar scholing of een baan in loondienst

Het kan zijn dat u mede door de coronacrisis tot de conclusie bent gekomen dat u uw onderneming niet voort wil zetten. U kunt dan op zoek naar een baan in loondienst. Het kan zijn dat u scholing nodig heeft of dat u graag hulp wil bij het zoeken van een baan. Voor hulp kunt u contact opnemen met het Regionaal Mobiliteitsteam (RMT Holland Rijnland). Op  https://wsphollandrijnland.nl/regionaal-mobiliteitsteam  kunt u een contactformulier invullen. Liever bellen, neem dan contact op met de gemeente Oegstgeest, team sociale zaken. Zij zijn te bereiken op werkdagen van 9-11 uur op nummer 071-5191830.