Per 1 januari 2024 heeft de Adviesraad Sociaal Domein Oegstgeest een andere samenstelling.

Onlangs heeft de adviesraad afscheid genomen van de leden Marianne Kooijmans, Adry Lodder en Frans van Rijn. Zij hebben zich lange tijd met verve ingezet voor het vervullen van de wettelijke en onverplichte taken van de Adviesraad Sociaal Domein Oegstgeest. Zowel wethouder Tim van Tongeren als de nieuwe adviesraad hebben hen hier tijdens een speciale bijeenkomst uitvoerig voor bedankt.

Vanaf 1 januari 2024 bestaat de Adviesraad uit de leden:  Dik van Starkenburg, Paulien Koks, Leo van de Kerkhof, Gwen Spies, Bram van Iterson en Rob Bergers.

Wilt u weten waarover de Adviesraad in 2023 zoal heeft geadviseerd? Kijk dan op Adviesraad Sociaal Domein | Gemeente Oegstgeest.

Welkom op de vergaderingen van de adviesraad

De adviesraad vergadert ca. 8 maal per jaar. De vergaderingen van de Adviesraad Sociaal Domein zijn openbaar en vinden plaats in het gemeentehuis. U bent van harte uitgenodigd om eens een vergadering bij te wonen. Zo kunt u een keer mee praten over het beleid van de gemeente op bijvoorbeeld het gebied van de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet.