Vandaag is het Wereld niet roken dag. Een dag waarop de wereldwijde gemeenschap zich richt op de gevaren van roken en het belang van rookvrije omgevingen. In Oegstgeest ligt de nadruk op het creëren van een rookvrije generatie waarin kinderen kunnen opgroeien zonder blootstelling aan tabaksrook.

Nationaal Preventieakkoord

In Nederland heeft de overheid in 2018 het Nationaal Preventieakkoord gesloten. Met als doel om roken te ontmoedigen en daarmee de gezondheid van de bevolking te bevorderen. Eén van de belangrijkste doelen van dit akkoord is het creëren van een rookvrije generatie. Inmiddels zijn in de regio Hollands Midden alle schoolpleinen en op één na alle kinderboerderijen rookvrij. Ook stoppen supermarkten in 2024 met het verkopen tabak. Veel sportclubs, scoutingverenigingen en andere sportomgevingen zijn al rookvrij. Maar er is nog veel werk te doen om een rookvrije generatie te realiseren.

Wethouder Tim van Tongeren: “Met het oog op de afspraken in het preventieakkoord dat sportverenigingen vanaf 2025 rookvrij zijn, heeft FC Oegstgeest het initiatief genomen om als eerste sportvereniging in Oegstgeest dit nu al te realiseren. Als gemeente nemen wij onze verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een rookvrije generatie. Wij steunen deze actie van harte en moedigen organisaties aan om dit voorbeeld te volgen”.

Maak de sport en speeltuinen rookvrij!

Oegstgeest steunt de strijd voor een rookvrij dorp en wij willen kinderen een rookvrije omgeving bieden. Hiermee verkleinen we de kans dat ze later gaan roken. We willen dat kinderen, geboren na 2022 niet meer gaan roken. Zo hebben we een rookvrije generatie in 2040.

Samen met Hecht GGD Hollands Midden roepen we partners in onze gemeente op om rookvrij te worden. De oproep is te vinden op het online platform “Op weg naar een rookvrij Hollands Midden" . Op dit platform staan alle actuele cijfers, stappenplannen om rookvrij te worden en informatie over rookvrij materiaal.