Om te zorgen dat Oegstgeest een fijne woongemeente blijft, moeten we nu al keuzes maken voor de toekomst. Die keuzes voor de fysieke leefomgeving leggen we vast in de Omgevingsvisie Oegstgeest. Kortom: keuzes voor de omgeving waar u woont, werkt en uw vrije tijd doorbrengt. Van 15 september 2022 tot en met 26 oktober 2022 ligt de ontwerp Omgevingsvisie ter inzage.

Wilt u de ontwerpvisie lezen, een vraag stellen of reageren? Dat kan vanaf 15 september digitaal via doemee.oegstgeest.nl of persoonlijk tijdens het inloopspreekuur en de bijeenkomst op 28 september 2022.   

Waarom een Omgevingsvisie?

Onze leefomgeving verandert. Het aantal inwoners groeit, mensen wonen langer zelfstandig thuis, het klimaat verandert en we zijn op zoek naar duurzamer manieren om energie op te wekken. Tegelijkertijd is de ruimte schaars. Daarom denken we nu na over het Oegstgeest van de toekomst, zodat het hier fijn wonen en leven blijft.

Waar staan we nu?

Begin 2021 hebben inwoners, maatschappelijke organisaties en andere partijen meegedacht en -gesproken over de ontwikkeling van het dorp en de opgaven waar we voor staan. Dit heeft geleid tot het Ambitiedocument Omgevingsvisie. Dit jaar maken we de vertaalslag vanuit de ambities naar de Omgevingsvisie. We hebben belangrijke vraagstukken al besproken met experts en (belangen)organisaties. Nu is de ontwerp Omgevingsvisie gereed. Naar verwachting zal de gemeenteraad de Omgevingsvisie in januari 2023 vaststellen.

Uw vraag stellen of reageren?

Van 15 september 2022 tot en met 26 oktober 2022 ligt de Ontwerp Omgevingsvisie ter inzage. Bekijk het document op doemee.oegstgeest.nl. U kunt hier ook uw vraag stellen of een zienswijze indienen.

Doet u dat liever persoonlijk? Stel dan uw vraag aan één van onze medewerkers tijdens het inloopspreekuur op 28 september van 16.30 tot 18.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. U kunt ook meepraten tijdens de beeldvormende bijeenkomst op 28 september van 20.00 tot 21.30 uur (inloop vanaf 19.30 uur) in de raadzaal van het gemeentehuis. U leest hier meer over op doemee.oegstgeest.nl.

U kunt tijdens de inzageperiode een papieren versie van de Ontwerp Omgevingsvisie inzien bij de welkombalie van het gemeentehuis, Rhijngeesterstraatweg 13 te Oegstgeest.