Ondernemers die inkomensondersteuning nodig hebben, kunnen een versoepelde Bbz-uitkering (Besluit bijstandverlening zelfstandigen) aanvragen. De versoepelingen houden onder andere in dat:

  • de vermogenstoets niet van toepassing is;
  • het vaststellen van het inkomen en de hoogte van de Bbz-uitkering per kalendermaand (in plaats van per boekjaar) gebeurt;
  • de directe verstrekking van de Bbz-uitkering om niet (in plaats van als voorlopige lening) gebeurt.

De gemeente Oegstgeest heeft de afhandeling van Bbz aanvragen ondergebracht bij de gemeente Rotterdam. Ondernemers kunnen via de website van gemeente Rotterdam een digitale aanvraag indienen.