Per 1 oktober 2021 wordt het corona-steunpakket van de rijksoverheid stopgezet. Dit betekent dat ook de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) komt te vervallen.

Inwoners met een laag inkomen en weinig vermogen kunnen voor sommige bijzondere kosten financiële ondersteuning krijgen in de vorm van bijzondere bijstand. Deze ondersteuning is in uitzonderingsgevallen ook tijdelijk mogelijk voor woonlasten (te hoge huur of hypotheekrente) in de vorm van een woonkostentoeslag. Als deze toeslag wordt toegekend dan is dat maximaal voor één jaar en is daaraan altijd de verplichting verbonden alles in het werk te stellen om zo snel mogelijk te verhuizen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Oegstgeest, Team Sociale Zaken. De medewerkers weten alles van deze regeling en zijn bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 11.00 uur op nummer 071-519 18 30.