Heeft u financiële zorgen over uw onderneming of heeft u schulden? U kunt hulp krijgen via onderstaande organisaties:

Landelijke not-for-profit organisaties: hulp voor en door ondernemers:

  • Het ondernemersklankbord kan u helpen met het op orde brengen van uw financiën. Voor contact en meer informatie www.ondernemersklankbord.nl. Gedurende de coronapandemie is de ondersteuning van het OKB kosteloos.
  • Op https://qredits.nl/ vindt u meer informatie over (micro)kredieten, coaching en cursussen. Hieraan zijn kosten verbonden.

Gemeentelijke hulp

Per 1 oktober 2021 wordt het corona-steunpakket van de rijksoverheid stopgezet. De Tozo (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers) is hier onderdeel van. Dat betekent dat ondernemers tot en met 30 september 2021 Tozo aan kunnen vragen. Na 1 oktober 2021 komt de regeling te vervallen.

Ondernemers die toch inkomensondersteuning nodig hebben, kunnen vanaf 1 oktober tot en met 31 december 2021 een versoepelde Bbz-uitkering (Besluit bijstandverlening zelfstandigen) aanvragen. De versoepelingen houden onder andere in dat:

  • de vermogenstoets niet van toepassing is;
  • de versoepelde Bbz-uitkering met een terugwerkende kracht van maximaal 2 maanden aan te vragen is;
  • het vaststellen van het inkomen en de hoogte van de Bbz-uitkering per kalendermaand (in plaats van per boekjaar) gebeurt;
  • de directe verstrekking van de Bbz-uitkering om niet (in plaats van als voorlopige lening) gebeurt.

De gemeente Oegstgeest heeft de afhandeling van Bbz aanvragen ondergebracht bij de gemeente Rotterdam. Ondernemers kunnen vanaf begin oktober via de website van gemeente Rotterdam een digitale aanvraag indienen, net als bij Tozo. Houdt daarom de website van de gemeente Rotterdam goed in de gaten. Informatie over het aanvragen van een Bbz-uitkering is vanaf begin oktober 2021 te vinden op www.rotterdam.nl/rbz en www.rotterdam.nl/tozo.

Heeft u in de periode tussen 1 juli en 30 september 2021 Tozo 5 ontvangen, dan ontvangt u binnenkort een brief van de gemeente Rotterdam over de mogelijkheden na de Tozo.

Voor hulp bij schulden kunt u eveneens contact opnemen met Regionaal Bureau Zelfstandigen van de gemeente Rotterdam via https://www.rotterdam.nl/werken-leren/schulddienstverlening-ondernemers