Heeft u financiële zorgen over uw onderneming of heeft u schulden? U kunt hulp krijgen via onderstaande organisaties:

Landelijke not-for-profit organisaties: hulp voor en door ondernemers:

  • Het ondernemersklankbord kan u helpen met het op orde brengen van uw financiën. Voor contact en meer informatie www.ondernemersklankbord.nl. Gedurende de coronapandemie is de ondersteuning van het OKB kosteloos.
  • Op https://qredits.nl/ vindt u meer informatie over (micro)kredieten, coaching en cursussen. Hieraan zijn kosten verbonden.

Gemeentelijke hulp

  • Voor inkomensondersteuning Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) of Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) kunt u contact opnemen met het Regionaal Bureau Zelfstandigen https://www.rotterdam.nl/werken-leren/rbz/. De gemeente Oegstgeest heeft de uitvoering van de BBZ en de Tozo gemandateerd aan de gemeente Rotterdam. Dat betekent dat de gemeente Rotterdam voor Oegstgeester inwoners de aanvragen voor BBZ of Tozo in behandelding neemt. 
  • Voor hulp bij schulden kunt u eveneens contact opnemen met Regionaal Bureau Zelfstandigen van de gemeente Rotterdam via https://www.rotterdam.nl/werken-leren/schulddienstverlening-ondernemers/