Bestaande en nieuwe landelijke regelingen voor ondernemers

Ondernemers in Oegstgeest ondervinden de gevolgen van de maatregelen rondom het coronavirus. Er is een aantal bestaande en nieuwe landelijke regelingen waar ondernemers gebruik van kunnen maken.

Meer informatie over de volgende regelingen vindt u op het Coronaloket van de KvK:

 • Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud en Werkloosheidswet (WW) premiedifferentiatie.
 • Tijdelijke voorziening inkomensondersteuning voor zzp en mkb.
 • Compensatieregeling: 4000 euro voor direct getroffen ondernemers.
 • Liquiditeitssteun:
  • Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten: BMKB-C.
  • Uitstel betalen belasting, verlaging invorderingsrente en belastingrente, aanpassen voorlopige aanslag.
  • Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering.
  • Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits.
  • Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). 

Vragen?

Heeft u vragen vragen? Neem dan contact op met het Ondernemersloket.

Nog geen voorschot ontvangen

Zzp-ers die nog geen voorschot hebben ontvangen kunnen met het speciale telefoonnummer 010-4984777 bellen. Er wordt dan gecontroleerd of de aanvraag is gedaan en wat de status ervan is. Als er gebeld is, wordt er dezelfde dag een voorschot klaargezet.

Maatregelen op de werkvloer?

Voor meer informatie over maatregelen die u kunt nemen op de werkvloer verwijzen wij u naar de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De poster met aanvullende maatregelen voor ondernemingen en verenigingen kunt u downloaden op de website van de Rijksoverheid. Deze poster is ook in andere talen beschikbaar.

Informatie over internationaal zakendoen

Bij vragen over internationaal zakendoen en het coronavirus kunt u contact opnemen met De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Bel RVO via (088) 042 42 42 (tijdens kantooruren), of stuur een e-mail naar klantcontact@rvo.nl.

Vragen?

Heeft u vragen vragen? Neem dan contact op met de Ondernemersdesk.