Uittreksel Burgerlijke Stand

 • E-mail pagina
 • Lees voor

LET OP: U kunt alleen een uittreksel Burgerlijke stand aanvragen als de persoon voor wie u het aanvraagt in Oegstgeest is geboren, gehuwd of overleden.

De gemeente legt belangrijke gebeurtenissen in uw leven legt vast in een officieel document, een akte. Elke akte blijft in de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. U kunt de volgende akten een kopie (ook wel: afschrift) bestellen: geboorteakte, huwelijksakte, akte van geregistreerd partnerschap, echtscheidingsakte en overlijdensakte.

LET OP: u kunt dus alleen een uittreksel Burgerlijke stand aanvragen als de persoon voor wie u het aanvraagt in Oegstgeest is geboren, gehuwd of overleden.

U kunt de volgende afschriften burgerlijke stand bestellen:

 • Geboorteakte voor uzelf en uw kind
 • Huwelijksakte voor uzelf en uw partner
 • Partnerschapsakte voor uzelf en uw partner
 • Echtscheidingsakte voor uzelf en uw partner
 • Akte beëindiging partnerschap voor uzelf en uw partner
 • Overlijdensakte voor uw partner, kind en ouders

Ook anderen kunnen een afschrift burgerlijke stand voor iemand bestellen. Bijvoorbeeld erfgenamen of de wettelijke vertegenwoordiger. Hiervoor is nodig:

 • Een machtiging van degene voor wie zij een afschrift aanvragen, gebruik hiervoor het machtigingsformulier 
 • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs (bijvoorbeeld een paspoort of rijbewijs) van deze persoon
 • Identiteitsbewijs
 • In geval van machtiging voor iemand anders: machtiging + identificatie van aanvrager

Uittreksel burgerlijke stand

Prijs

Afschrift

€ 13,40