Tijdelijk plaatsen voorwerp op openbare weg

  • E-mail pagina
  • Lees voor

Het kan zijn dat u een ontheffing nodig heeft als u een object wilt plaatsen langs de kant van de weg, berm of op het trottoir. Zo moet u bijvoorbeeld een ontheffing aanvragen als u een container, bouwkeet of steiger wilt plaatsen tijdens het verbouwen van uw huis.

Of u een ontheffing ontvangt, hangt onder andere af van:

  • de grootte van het object dat u wilt plaatsen
  • de plaats waar u het object wilt neerzetten
  • hoe lang u het object wilt laten staan
  • of er ruimte is


De gemeente kan de ontheffing weigeren als:

  • het schade toebrengt aan de weg
  • het gevaar oplevert voor de bruikbaarheid en veiligheid van de weg
  • het niet voldoet aan de welstandseisen
  • er sprake is van overlast

Tijdelijk plaatsen voorwerp

Leges: €53,75