Terrasvergunning

 • E-mail pagina
 • Lees voor

Is nodig wanneer een horecaondernemer een terras wenst. Iedere horecaondernemer kan een vergunning aanvragen. U vraagt een terrasvergunning aan via het aanvraagformulier.

Aanvragen

U vult het aanvraagformulier terrasvergunning (pdf) in met daarbij de volgende gegevens, deze verstuurt u vervolgens per e-mail of per post naar de gemeente. 

 • Plaats van het terras: locatie (huisnummer en postcode)
 • Kadastraal bij ons bekend Sectie en nummer(s)
 • Opgaaf huidige bestemming (openbare weg, erf, tuin etc.)
 • Situatietekening, voorzien van exacte afmetingen, op schaal 1: 100
 • Tekening(en) van de plattegrond(en), bestaand en nieuw
 • Recent uittreksel van de Kamer van Koophandel
 • Kleurenfoto's van de bestaande toestand en directe omgeving
 • Opmerkingen en eventuele toelichting
 • Tekeningen/foto's ed. graag in tweevoud meesturen/brengen

Terrasvergunning

Prijs

Terrasvergunning    

€ 51,55 

Precariobelasting per m2 per maand

€ 4,60 

Voor de leges en precario ontvangt u een factuur.