Subsidie

 • E-mail pagina
 • Lees voor

Bent u een stichting, vereniging of een particulier? En wilt u een activiteit organiseren die bijdraagt aan onze maatschappelijke doelen binnen het sociale domein? Of wilt u als vereniging of instelling oud papier inzamelen? En kunt u het niet helemaal zelf betalen? Dan kunt u subsidie aanvragen. Dit is een bijdrage om deze activiteiten uit te voeren.

Er zijn binnen het sociaal domein eenmalige en jaarlijkse subsidies. En daarnaast subsidies voor inzamelen van oud papier en het verduurzamen van uw woning. Bekijk hieronder de bijzonderheden per subsidie.

Eenmalige subsidies

Wat u moet weten

Hoe het werkt

 • Stuur het aanvraagformulier subsidie Sociaal Domein volledig ingevuld en ondertekend naar de gemeente Oegstgeest.
 • De gemeente beoordeelt uw subsidieverzoek.
 • Het college van B&W beslist of u subsidie krijgt of niet.
 • U krijgt een brief met de beslissing.
 • Heeft u vragen? Bel tijdens openingstijden naar telefoonnummer 14071.

Aanvragen

 • Stuur het aanvraagformulier (volledig ingevuld en ondertekend!) inclusief bijlagen naar:

  • Gemeente Oegstgeest
   Postbus 1270
   2340 BG  Oegstgeest

 • U kunt het ondertekende formulier inclusief bijlagen ook inscannen en digitaal versturen via ons contactformulier.

Jaarlijkse subsidie

Wat u moet weten

Hoe het werkt

 • Indien u voor het eerst een jaarlijkse subsidie aanvraagt, vragen wij u om contact met ons op te nemen.
 • Stuur het aanvraagformulier subsidie Sociaal Domein volledig ingevuld en ondertekend naar de gemeente Oegstgeest.
 • De gemeente beoordeelt uw subsidieverzoek.
 • Het college van B&W beslist uiterlijk 31 december (na vaststelling van de begroting) of u subsidie krijgt of niet.
 • U krijgt een brief met de beslissing.
 • Heeft u vragen? Bel tijdens openingstijden naar telefoonnummer 14071.

Aanvragen

 • Stuur uw aanvraag naar:

  • Gemeente Oegstgeest
   Postbus 1270
   2340 BG Oegstgeest

 • U kunt het ondertekende formulier inclusief bijlagen ook inscannen en digitaal versturen via ons contactformulier.

Subsidie oud papier

Wat u moet weten

 • In Oegstgeest gevestigde verenigingen/instellingen zonder winstoogmerk kunnen subsidie aanvragen voor het inzamelen van oud papier.
 • Voor elke ingezamelde kilo oud papier en karton ontvangt u een subsidiebedrag van €0,0363 per kilo. Dit bedrag komt bovenop de eventuele opbrengst (marktwaarde) van het oud papier die u van uw papierinzamelaar ontvangt.
 • Voor het inzamelen van oud papier door verenigingen/instellingen is geen vergunning noodzakelijk, zolang de papiercontainer op eigen grond van de vereniging/instelling staat.

Hoe het werkt

 • Dien een schriftelijk verzoek in bij de gemeente Oegstgeest.
 • De gemeente beoordeelt uw subsidieverzoek.
 • Het college van B&W beslist of u subsidie krijgt of niet.
 • U krijgt een brief met de beslissing.
 • Heeft u vragen? Bel tijdens openingstijden naar telefoonnummer 14071.

Aanvragen

Vermeld in uw e-mail:

 • Inschrijving KvK en/of statuten.
 • Naam, adres en telefoonnummer overdag van de contactpersoon.
 • Rekeningnummer waarop de subsidie overgemaakt kan worden.

Subsidies duurzame maatregelen

Wat u moet weten

 • Bent u bezig met het verduurzamen van uw woning en gaat u energiebesparende maatregelen toepassen? Doe de subsidie check via het gemeentelijke Duurzaam Bouwloket.
 • Voor meer informatie over duurzaam bouwen in Oegstgeest, kijk op de pagina Duurzaam bouwen.