Standplaatsvergunning

  • E-mail pagina
  • Lees voor

Geeft toestemming tot het op of aan de openbare weg innemen van een vaste of tijdelijke standplaats voor het beroepsmatig te koop aanbieden, verkopen, afgeven van goederen dan wel diensten aan te bieden.

Overzicht standplaatsen

Vaste standplaatsvergunning

Op diverse plaatsen in Oegstgeest wordt buiten de weekmarkt door ambulante handelaren met mobiele middelen (verkoopwagen) een standplaats ingenomen voor de verkoop van goederen zoals bijv. Vietnamese snacks, bloemen/planten, vis en zuivelproducten. Deze vaste standplaatsvergunningen gelden voor onbepaalde tijd.

Tijdelijke standplaatsvergunning

Ook kan een tijdelijke standplaats worden ingenomen voor het aanbieden van een seizoensgebonden product. Deze standplaatsvergunningen gelden voor een bepaalde tijdsduur.

Standplaats

 

Prijs

Extra

1 dag 

€ 51,55    

iedere dag staat gedurende 1 week    

€ 51,55 + € 16,40   

1 dag per dag per week gedurende 1 maand 

€ 51,55 + € 21,35

voor elke dag extra per week in die maand komt er € 12,20 bij

1 dag per week gedurende 1 jaar

€ 51,55 + € 73,55

voor elke dag extra per week in dat jaar € 33,60