Schuldhulpverlening

  • E-mail pagina
  • Lees voor

Wanneer u als inwoner van Oegstgeest niet meer kunt voldoen aan uw financiële verplichtingen, dan kunt u een aanvraag indienen voor schuldhulpverlening.

Wanneer u als inwoner van Oegstgeest door problemen of onvoorziene omstandigheden niet meer kunt voldoen aan uw financiële verplichtingen, dan kunt u een aanvraag indienen voor een schuldregeling, ongeacht de hoogte en/of soort van uw schulden en inkomen.

Hulp kan bestaan uit:

  • het regelen van ondersteuning bij het betalen van de maandelijkse vaste lasten
  • het regelen van uw schulden
  • of een combinatie daarvan.

Wanneer het niet lukt om via de gemeente een geschikte schuldregeling te treffen, dan begeleiden wij u naar de wettelijke schuldsanering (WSNP: Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen).

Let op: Gemeente Oegstgeest verstrekt géén geld om uw schulden te betalen!

Schuldhulpmaatje, Humanitas en derden

In sommige gevallen wordt budgetbeheer ingezet. Hierbij worden de inkomsten en uitgaven tijdelijk door een derde partij -professionele administratiekantoren- beheerd.

Ook kunt u informatie vinden op de websites Schuldhulpmaatje of Humanitas Thuisadministratie. Dit zijn twee vrijwilligersorganisaties die mensen van Oegstgeest ondersteunen in het regelen en op orde maken van de financiën. Hun hulp kan aanvullend zijn op de begeleiding vanuit de gemeente, maar kan ook als zelfstandig traject worden ingezet. In de folder van Schuldhulpmaatje Leiden (pdf) leest u meer informatie.

Nibud

Het Nibud geeft voorlichting over het verstandig omgaan met het inkomen en de uitgaven. Meer informatie vindt u op de website van het Nibud. Op de website bieden zij de mogelijkheid van een persoonlijk budgetadvies. U kunt in dit budgetadvies uw uitgaven vergelijken met wat landelijk gebruikelijk is.

Wilt u zelf uw schulden regelen?

Maak dan eerst een goed budgetplan voor komend jaar (hou rekening met vaste reserveringsbedragen voor eten, kleding, onvoorzien, eigen bijdrage zorgverzekering) en bereken hoeveel u realistisch elke maand kunt aflossen. In het budgetplan treft u ook aanbevelingen over het op orde brengen van uw uitgaven. Wij kunnen u een excel-sheet mailen voor het maken van een budgetplan. Wanneer u het contactformulier invult met als onderwerp schuldhulpverlening – aanvraag budgetplan, krijgt u het toegestuurd.

Op de website Zelf Je Schulden Regelen  treft u informatie over het zelf regelen van schulden en schuldhulpverlening in het algemeen. Aan de hand van voorbeeldbrieven die te vinden zijn op de website kunt u betalingsvoorstellen naar uw schuldeisers sturen.

U kunt na het doorlezen 'wat u moet weten' contact opnemen met onze budgetconsulent. Deze is bereikbaar op woensdag, donderdag en vrijdag tussen 9.00- en 11.00 uur via 14071.

Wilt u schulphulpverlening bij ons aanvragen?

  • Bij Schuldhulpverlening is het belangrijk dat er eerst een rustige financiële situatie ontstaat voordat de schulden geregeld kunnen gaan worden. Van u en uw gezin wordt volledige medewerking, openheid en inzet verwacht. Zonder deze bereidheid heeft een schuldregeling geen kans van slagen. Goede communicatie is daarbij erg belangrijk.
  • Voor informatie of het aanvragen van schuldhulpverlening kunt u bellen met onze schulphulpverlener op maandag, donderdag en vrijdag tussen 9 - 11 uur op 14071. Tijdens het telefoongesprek wordt globaal uw situatie doorgenomen of er dringende zaken zijn waarop direct actie moet worden ondernomen.
  • U ontvangt vervolgens een aanvraagformulier. Ook moet u een BKR-overzicht aanvragen. Dit kunt u bij iedere bank doen en duurt meestal twee weken voordat u het retour ontvangt.
  • Nadat u het aanvraagformulier en BKR-overzicht bij ons heeft ingeleverd, ontvangt u een uitnodiging voor een intakegesprek.

Met het bijgaande aanvraagformulier (pdf) kunt u schuldhulpverlening aanvragen en meer informatie over de voorwaarden leest u hier: voorwaarden voor schuldhulpverlening (pdf).

Het ingevulde formulier kunt u sturen naar:

  • Gemeente Oegstgeest, Postbus 1270, 2340 BG OEGSTGEEST.

Servicenorm

Wij hanteren voor aanvragen een servicenorm. Wij houden binnen 4 weken na aanvraag een intakegesprek met u. Indien sprake is van een acute hulpvraag, houden wij het intakegesprek binnen 3 werkdagen.

Wij besluiten binnen 8 weken op uw aanvraag. Wij zullen de termijn verlengen indien informatie ontbreekt die noodzakelijk is om te besluiten.