Scheiden

  • E-mail pagina
  • Lees voor

Wilt u uw huwelijk beëindigen? Dan kunt u dit laten ontbinden door een echtscheiding. Meestal regelt uw advocaat dit voor u. De echtscheiding moet binnen 6 maanden na de uitspraak worden doorgegeven aan de gemeente waar u trouwde. Na de inschrijving in de registers van de burgerlijke stand is uw echtscheiding pas definitief.

Naamgebruik

U kunt uw naamgebruik wijzigen op het moment dat u het wil, bijvoorbeeld bij echtscheiding.

Uw eigen naam blijft altijd in uw identiteitsbewijzen als belangrijkste naam. (U heeft bijvoorbeeld gekozen voor Naam echtgeno(o)t(e)-eigen naam, dan komt in uw paspoort eerst uw eigen naam te staan en op de regel eronder e/v naam echtgeno(o)t(e). Als aanschrijfnaam van overheidsinstellingen wordt de naam gebruikt zoals u aangegeven heeft.

 

U kunt kiezen uit de volgende combinaties:

  • Eigen naam
  • Eigen naam-naam echtgeno(o)t(e)
  • Naam echtgeno(o)t(e)-eigen naam
  • Naam echtgen(o)t(e)

 

U kunt uw keuze digitaal via het contactformulier doorgeven met in de bijlage het ingevulde formulier wijziging naamgebruik (pdf) en een kopie van uw identiteitsbewijs.

Echtscheiding melden

Prijs

Inschrijven van een echtscheiding in de registers van de Burgerlijke Stand    

€ 0

Een afschrift van de akte van ontbinding van het huwelijk 

€ 13,40