Minimabeleid

  • E-mail pagina
  • Lees voor

De gemeente Oegstgeest vindt het belangrijk dat iedereen kan meedoen in de samenleving, ook de inwoners met een laag inkomen. Er bestaan allerlei regelingen die het mogelijk maken dat mensen met een laag inkomen lid kunnen worden van een sportclub,  een computer kunnen kopen en deel kunnen nemen aan het sociaal leven in en buiten ons dorp.

Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds

Oegstgeest vindt het belangrijk dat kinderen kunnen sporten en bewegen, want sporten is gezond. Het Jeugdsportfonds vergoedt de kosten van lidmaatschap van een sportclub tot €225. Voor het behalen van zwemdiploma A kan u een extra vergoeding krijgen. Wil uw kind liever dans-, muziek- of theaterles volgen? Daarvoor hebben wij het Jeugdcultuurfonds. U kan maximaal € 450 vanuit het  Jeugdcultuurfonds krijgen als uw kind op muziek-, dans -of theaterles wil.

Participatieregeling voor kinderen

Als deze bijdragen nog niet genoeg zijn om het lidmaatschap voor sportclubs of muziekles te betalen, kan u gebruik maken van een participatieregeling die gemeente Oegstgeest in het leven heeft geroepen. Dit betekent dat u nog een extra bedrag kan krijgen van maximaal €210 per kind van 4 – 18 jaar. Ook kosten voor schoolspullen, internetgebruik thuis, schooluitjes of kosten voor overblijven kunnen uit deze regeling worden betaald.

Computer of laptop

Een computer is onmisbaar in het leven van een scholier. Is de aanschaf van een  laptop of computer voor uw kind te duur? De gemeente kan dan voor kinderen tussen 8 – 18 jaar een bijdrage van maximaal €409 voor de computer geven. Een gezin kan eens in de 5 jaar hiervan gebruik maken. U moet dan wel kunnen laten zien dat de computer aan vervanging toe is.

Excursies en werkweken voortgezet onderwijs 

Middelbare scholieren gaan soms op excursie of op werkweek. Natuurlijk wil uw kind graag mee. Om ervoor te zorgen dat uw kind ook mee kan gaan, kan de gemeente een  bijdrage van maximaal €200 geven. Dit is alleen mogelijk wanneer de kosten voor de activiteit meer dan €50 bedragen.

Stichting leergeld

Wanneer alle bovenstaande regelingen onvoldoende zijn om de kosten voor (buiten)schoolse activiteiten van uw kinderen te betalen, kan u contact opnemen met Stichting Leergeld Leiden. Hiervoor kan gemaild worden naar: leergeldleiden@gmail.com. Stichting Leergeld Leiden komt dan bij u op gesprek om de mogelijkheden met u te bespreken. Kijk voor meer informatie op de website van Stichting Leergeld: www.leergeld.nl/leiden.

De regelingen voor volwassenen

Collectieve zorgverzekering

Voor huishoudens met een laag inkomen bieden gemeente Oegstgeest en zorgverzekeraar ‘Zorg & Zekerheid’ een collectieve zorgverzekering aan. Met de collectieve zorgverzekering betaalt de gemeente een deel van uw zorgverzekering. Heeft u hoge zorgkosten, dan kan u met korting een aanvullende verzekering afsluiten. Overstappen kan per 1 januari van het nieuwe jaar. Wil u overstappen? Neem dan in november al contact op met het team sociale zaken van de gemeente Oegstgeest of kijk op de websites www.gezondverzekerd.nl en www.zorgenzekerheid.nl/gemeenten.

Individuele inkomenstoeslag

Heeft u al meer dan drie jaar een inkomen op bijstandsniveau? Dan kan u in bepaalde gevallen gebruik maken van een toeslag, de jaarlijkse individuele inkomenstoeslag. De toeslag is €400 voor een alleenstaande, €500 voor een alleenstaande ouder of €550 voor gehuwden. Het maakt hierbij niet uit of u een uitkering krijgt of dat u een inkomen uit een eigen bedrijf heeft.

Bijdrageregeling maatschappelijke participatie

Gemeente Oegstgeest vindt het belangrijk dat ook volwassenen mee kunnen doen in de samenleving. Daarom is er ook een participatieregeling voor inwoners boven de 18 jaar. De bijdrage voor volwassenen is maximaal €210. Dit geld is bedoeld voor het ondernemen van culturele, sportieve en/of educatieve activiteiten, zoals lidmaatschap van de bibliotheek.

Check  de hoogte van uw inkomen

Om in aanmerking te komen voor een extra bijdrage moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. De belangrijkste voorwaarde is dat uw inkomen niet te hoog is:

  • U woont alleen of bent alleenstaande ouder: uw netto inkomen is lager dan €1236,50 (prijspeil 1 juli 2019).
  • U heeft een gezin of woont samen: Uw gezamenlijke netto inkomen is lager dan €1766,44 (prijspeil 1 juli 2019).

Het maakt niet uit of u een inkomen uit een uitkering heeft of dat u in loondienst of als ZZP-er werkt. Wat telt is de hoogte van uw gezamenlijk huishoudinkomen (inclusief vakantiegeld). Wonen er nog kinderen thuis die ouder zijn dan 21 jaar? Dan wordt hun inkomen ook meegeteld.

Aanvragen

 

Komt u in aanmerking voor deze bijdragen of zit u net op de inkomensgrens en twijfelt u? Neem contact op met het team sociale zaken van gemeente Oegstgeest. Het team sociale zaken is bereikbaar op werkdagen tussen 9 en 11 uur via 071- 5191830.