Marktvergunning

  • E-mail pagina
  • Lees voor

Geeft toestemming tot het innemen van een standplaats op de Oegstgeester weekmarkt.

Deze weekmarkt vindt iedere dinsdag plaats aan de Lijtweg, bij winkelcentrum Lange Voort. De standplaatsen op de weekmarkt in de gemeente worden onderscheiden in vaste standplaatsen (voor onbepaalde duur) en in dagplaatsen (uitsluitend voor één marktdag).

U heeft een marktvergunning nodig als u een standplaats op de markt wil innemen.

De aanvraag

Regels over de marktstandplaatsvergunning zijn terug te vinden in de marktverordening en het branchebesluit. Voor de afgifte van een marktvergunning moet u aan de volgende vereisten voldoen:

  • U bent een natuurlijke persoon (dus geen rechtspersoon)
  • U staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 

De weekmarkt biedt een beperkt aantal plaatsen per branche. De gemeente let daarom bij het verstrekken van een vergunning voor een vaste standplaats op het soort product dat de standhouder wil verkopen. Wanneer er geen standplaats beschikbaar is binnen een branche, krijgt de standhouder geen vergunning. Wij kunnen de aanvrager, indien gewenst, op een wachtlijst plaatsen.

De aanvraag van een marktvergunning voor een vaste standplaats moet u schriftelijk indienen. Wanneer wij uw aanvraag volledig en in goede orde hebben ontvangen, ontvangt u binnen zes weken bericht over de verlening van een marktvergunning.

De aanvraag voor een dagplaats regelt de marktmeester ter plekke mondeling met u.

Wijzigen

U kunt uw marktvergunning wijzigen door gebruik te maken van het wijzigingsformulier.

Marktvergunning

Voor het afgeven van een marktvergunning zijn moet u leges betalen. Voor het innemen van de standplaats op de weekmarkt moet u marktgelden betalen.