Garantstelling of logiesverstrekking

 • E-mail pagina
 • Lees voor

Een garantstelling of logiesverstrekking is een verklaring waarin staat dat u iemand uit het buitenland uitnodigt om naar Nederland te komen. Deze verklaring is soms nodig bij een visumaanvraag. U staat dan namelijk financieel garant voor deze persoon. U stuurt de ingevulde garantstelling of logiesverstrekking naar de betreffende persoon. Ga wel eerst naar de gemeente om uw handtekening te legaliseren. U maakt daarvoor een afspraak. Let op: Een garantstelling of logiesverstrekking kunt u downloaden vanaf de website van de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) en het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Mocht u iets niet begrijpen, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

 • Vul het bijgaande formulier in

 • Onderteken het nog niet. Dit doet u bij de gemeente

 • Maak een afspraak en ga persoonlijk naar de gemeente. U ondertekent de garantstelling of logiesverstrekking aan de balie

 • Gaat het om garantstelling en hebt u een echtgenoot of geregistreerd partner? Dan moet ook hij/zij dit formulier tekenen aan de balie

 • U betaalt de kosten voor de legalisatie van de handtekening of handtekeningen

 • U stuurt het ingevulde formulier naar de persoon die u uitgenodigd hebt

Legalisatie handtekening

Voor een garantstelling of logiesverstrekking is een gelegaliseerde handtekening nodig. Daarbij controleert de gemeente uw identiteit en handtekening. Dit is het bewijs dat u echt diegene bent die de gevraagde handtekening zet. U tekent de garantstelling of logiesverstrekking aan de balie van het gemeentehuis.

 • Een geldig legitimatiebewijs

 • Geld. U betaalt contant of per pin

 • Het ingevulde formulier

Garantstelling of logiesverstrekking

De kosten voor garantstelling of logiesverstrekking bedragen € 11,05.