Evenementenvergunning

 • E-mail pagina
 • Lees voor

Wilt u in Oegstgeest een evenement organiseren? Zoals een braderie, optocht, feest of een herdenking? Vraag dan een evenementenvergunning aan. Let op: Organiseert u klein evenement, zoals een straat- of buurtfeest, een straatspeeldag of buurtbarbecue? Dan meldt u dat bij de gemeente via contact.

U heeft in sommige gevallen geen evenementenvergunning nodig, maar u heeft wel een meldingsplicht. Het organiseren, houden van of deelnemen aan een evenement dat van vergunningsverplichting is vrijgesteld, moet uiterlijk vijf dagen voor dat het evenement aanvangt schriftelijk bij de burgemeester worden gemeld.

De criteria voor een meldingsplichtig evenement zijn de volgende:

 • het aantal aanwezigen niet meer bedraagt dan 250 personen;
 • het evenement tussen 09:00 en 00:00 uur plaatsvindt;
 • geen muziek ten gehore wordt gebracht voor 09:00 uur of na 23:00 uur;
 • het evenement niet plaatsvindt op de rijbaan, (brom)fietspad of parkeerplaats of anderszins een belemmering vormt voor het verkeer en de hulpdiensten;
 • slechts kleine objecten worden geplaatst met een oppervlakte van minder dan 10 m2 per object;
 • de organisator uiterlijk 5 werkdagen voorafgaand aan het evenement daarvan melding heeft gedaan aan de burgemeester.

  Komt u er niet uit, neem dan contact met ons op.

  Een vergunning voor een vergunningsplichtig evenement moet in ieder geval 8 weken voor dat het evenement plaatsvindt worden aangevraagd.

  Evenementenvergunning

  Evenementenvergunning

  Prijs

  Kosten aanvraag A evenement (leges)

  € 55,-   

  Kosten aanvraag B evenement (leges)

  € 180,-

  Kosten aanvraag B evenement inclusief veiligheidsadvies (leges)

  € 280,-

  Kosten aanvraag C evenement (leges)

  € 300,-

  Kosten gebruik van de grond per m2 per dag (precariobelasting)

  € 0,70

  Voor de leges en precario ontvangt u een factuur.

  Relevante informatie