Evenementenvergunning

  • E-mail pagina
  • Lees voor

Wilt u in Oegstgeest een evenement organiseren? Zoals een braderie, optocht, feest of een herdenking? Vraag dan een evenementenvergunning aan. Let op: Organiseert u klein evenement, zoals een straat- of buurtfeest, een straatspeeldag of buurtbarbecue? Dan meldt u dat bij de gemeente via contact.

U heeft in sommige gevallen geen evenementenvergunning nodig, maar u heeft wel een meldingsplicht. Het organiseren, houden van of deelnemen aan een evenement dat van vergunningsverplichting is vrijgesteld, moet uiterlijk vijf dagen voor dat het evenement aanvangt schriftelijk bij de burgemeester worden gemeld.

De criteria voor een meldingsplichtig evenement zijn de volgende:

  • het evenement vindt plaats tussen 09.00 en 00.00 uur.
  • er wordt geen muziek ten gehore gebracht voor 9:00 uur of na 23:00 uur
  • het evenement vindt niet plaats op de rijbaan, (brom)fietspad of parkeerplaats of vormt anderszins geen belemmering voor het verkeer en de hulpdiensten
  • slechts kleine objecten worden geplaatst met een oppervlakte van minder dan 10m² per object er is een organisator

Komt u er niet uit, neem dan contact met ons op.

Een vergunning voor een vergunningsplichtig evenement moet in ieder geval 8 weken voor dat het evenement plaatsvindt worden aangevraagd.

Evenementenvergunning

Prijs

Een evenementenvergunning

€ 51,55    

Precariobelasting per m2 per dag

€ 0,57 

Voor de leges en precario ontvangt u een factuur.

Relevante informatie