Drank- en horecavergunning

 • E-mail pagina
 • Lees voor

U heeft een drank- en horecavergunning nodig als u alcohol gaat verkopen of schenken. U krijgt de drank- en horecavergunning als u aan een aantal eisen voldoet. Als er andere leidinggevenden komen, de organisatievorm verandert of als u bouwtechnische aanpassingen doet, stuurt u ons de juiste documenten via het digitale formulier toe.

De aanvraag

In het formulier worden de volgende gegevens gevraagd:

 • Naam, adres en geboortedatum van de ondernemer(s) 
 • Naam, adres, geboortedatum, kopie geldig legitimatiebewijs (paspoort); indien de leidinggevende(n) niet in deze gemeente woont of wonen tevens een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie van de woongemeente 
 • De aard van de onderneming 
 • De rechtsvorm van de onderneming 
 • Naam en adres van de inrichting 
 • Aantal en ligging van de lokaliteiten 
 • De reden van de aanvraag 
 • Aard/omvang dienstbetrekking leidinggevende(n) 
 • Kopie van inschrijving bij de Kamer van Koophandel 
 • Kopie van het bestuursreglement

Overnemen horecagelegenheid

Als u een kantine, café, restaurant, bedrijfsrestaurant of slijterij wilt overnemen vult u het formulier in alsof u een nieuwe onderneming start.

Andere wijzigingen     

Als u de inrichting van een bestaande horecagelegenheid bouwtechnisch verandert, onder een andere ondernemersvorm verder gaat, of een andere leidinggevende in dienst neemt stuurt u, via het digitale formulier, de benodigde gegevens naar de gemeente.

Bouwtechnische veranderingen

 • Nieuwe plattegrond.

Veranderde ondernemersvorm

 • Uittreksel Kamer van Koophandel dat niet ouder dan drie weken is.

Andere leidinggevende(n)

 • Geldig paspoort of identiteitsbewijs van het nieuwe leidinggevenden. Geen rijbewijs.
 • Origineel diploma sociale hygiëne van de nieuwe leidinggevenden.

Organiseert u een feest of evenement en wilt u daar drank verkopen? U kunt daarvoor een ontheffing aanvragen van de Drank- en Horecawet. Deze vraagt u aan via het digitale formulier.

Drank- en horecavergunning

Prijs

Drank- en horecavergunning 

€ 68,80

Melding en wijzigen van een aanhangsel    

€ 68,80

Voor de leges ontvangt u een factuur.