Drank- en horecavergunning

 • E-mail pagina
 • Lees voor

U heeft een drank- en horecavergunning nodig als u alcohol gaat verkopen of inschenken. U krijgt de drank- en horecavergunning als u aan een aantal eisen voldoet. Eveneens dient u een nieuwe drank- en horecavergunning aan te vragen als er andere leidinggevenden komen, de organisatievorm verandert of als u bouwtechnische aanpassingen doet.

De aanvraag

Uw aanvraag dient u in door het ingevulde aanvraagformulier op te sturen naar het gemeentehuis.

Met het formulier stuurt u mee:

 • Naam, adres en geboortedatum van de ondernemer(s) 
 • Naam, adres, geboortedatum, kopie geldig legitimatiebewijs (paspoort); indien de leidinggevende(n) niet in deze gemeente woont of wonen tevens een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie van de woongemeente 
 • De aard van de onderneming 
 • De rechtsvorm van de onderneming 
 • Naam en adres van de inrichting 
 • Aantal en ligging van de lokaliteiten 
 • De reden van de aanvraag 
 • Aard/omvang dienstbetrekking leidinggevende(n) 
 • Kopie van bewijs verklaring sociale hygiëne 
 • Kopie van diploma's, dan wel oude horeca-vergunning 
 • Kopie van inschrijving bij de Kamer van Koophandel 
 • Kopie van het bestuursreglement

Starten/overnemen horecagelegenheid

Als u een kantine, café, restaurant, bedrijfsrestaurant of slijterij wilt starten of overnemen vult u het volgende aanvraagformulieren:

Met het formulier stuurt u de volgende gegevens mee:

 • Een uittreksel Kamer van Koophandel dat niet ouder dan drie weken is
 • Origineel diploma sociale hygiëne van alle leidinggevenden
 • Geldig paspoort of identiteitsbewijs van alle leidinggevenden. Geen rijbewijs
 • Arbeidsovereenkomsten leidinggevenden
 • Plattegrond tekening horecalocatie
 • Huur- of koopcontract van het pand

Bouwtechnische veranderingen

Als u de inrichting van een bestaande horecagelegenheid bouwtechnisch verandert stuurt u een bouwtekening of plattegrond van de nieuwe situatie.

Veranderde ondernemersvorm

Als de ondernemersvorm verandert, bijvoorbeeld van een eenmanszaak in een BV stuurt u een uittreksel Kamer van Koophandel dat niet ouder dan drie weken is.

Andere ondernemer/andere leidinggevenden

Als iemand anders ondernemer wordt of er komen andere leidinggevenden vult u het volgende aanvraagformulier in en stuurt u de volgende gegevens mee:

Arbeidsovereenkomsten nieuwe leidinggevenden

Organiseert u een feest of evenement en wilt u daar drank verkopen? U kunt daarvoor een ontheffing aanvragen van de Drank- en Horecawet. Vul hiervoor bijgaand formulier in.

Drank- en horecavergunning

Prijs

Drank- en horecavergunning 

€ 68,80

Melding en wijzigen van een aanhangsel    

€ 68,80

Voor de leges ontvangt u een factuur.