Collectieve zorgverzekering

  • E-mail pagina
  • Lees voor

De Gemeentelijke Collectieve Zorgverzekering

De Collectieve Zorgverzekering is bedoeld voor mensen met een laag inkomen. De verzekering wordt aangeboden door de gemeente Oegstgeest samen met zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid. De gemeente betaalt een gedeelte van uw zorgverzekering en u profiteert van vele extra’s. De Collectieve Zorgverzekering bestaat uit een basisverzekering en keuze uit twee aanvullende verzekeringen: de AV Gemeente Standaard en de AV Gemeente Top. De AV Gemeente Top is speciaal bedoeld voor mensen met een hoge zorgvraag. De AV Gemeente TOP heeft dan ook een hogere vergoedingsgraad en het verplichte eigen risico is meeverzekerd.

 

Maandelijks premie 2018

Voorwaarde

Basisverzekering

€112,98

AV Gemeente Standaard (zonder afkoop eigen risico)*

€  0,00

Inkomen max. 120% bijstandsnorm

AV Gemeente Top (inclusief afkoop eigen risico)*

€42,87

Inkomen max. 130% bijstandsnorm

* eigen risico 2019: €385,- per jaar.

Voordelen

  • De gemeente betaalt mee aan uw zorgverzekering
  • Ruime vergoeding voor o.a. brillen/lenzen, fysiotherapie, tandartskosten en Wlz/Wmo eigen bijdrage
  • Zorg en Zekerheid accepteert iedereen, zonder medische keuring
  • Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd.

Voorwaarden

  • U woont in de gemeente Oegstgeest;
  • U heeft een inkomen van maximaal 120 % van de bijstandsnorm indien u gebruik wilt maken van de AV Gemeente Standaard
  • U heeft een inkomen van maximaal 130 % van de bijstandsnorm indien u gebruik wilt maken van de AV Gemeente Top

AV Gemeente Standaard;

  • U heeft een inkomen van maximaal 130 % van de bijstandsnorm indien u gebruik wilt maken van de AV Gemeente Top.

Kom ik in aanmerking?

In onderstaande tabel kunt u zien of u voor de collectieve regeling  in aanmerking komt. De genoemde bedragen zijn de globale maximale inkomensgrenzen.  Het gaat om de maximale netto inkomsten per maand, inclusief vakantietoeslag. Let op! Omdat op het moment van schrijven van dit bericht de inkomensgrenzen voor 2018 nog niet bekend zijn, zijn de inkomensgrenzen van juli 2017 weergegeven. De genoemde bedragen zijn dus een indicatie; aan de tabel kunnen geen rechten worden ontleend. Bij personen onder de 21 jaar en personen die in een instelling verblijven, gelden lagere inkomensgrenzen.

Twijfelt u of uw inkomen binnen de grenzen valt, dan kunt u contact opnemen met de afdeling  Sociale Zaken van de gemeente. Zij zijn tijdens het spreekuur op werkdagen tussen 9.00 - 11.00 uur bereikbaar via telefoonnummer 071-5191 830.

Maximaal netto inkomen, inclusief vakantiegeld AV Gemeente Standaard

 

 

21 jaar tot pensioen

pensioengerechtigd

Alleenstaand (ouder)

€1.195,87

€1.345,71

Gehuwd/samenwonend

€1.708,39

€1.839,82

Maximaal netto inkomen, inclusief vakantiegeld AV Gemeente Top

 

 

21 jaar tot pensioen

pensioengerechtigd

Alleenstaand (ouder)

€1.295,53

€1.457,86

Gehuwd/samenwonend

€1.850,76

€1.993,13

Meer informatie

Op www.gezondverzekerd.nl en www.zorgenzekerheid.nl/gemeenten vindt u meer informatie over het aanbod van de gemeente Oegstgeest samen met zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid. U vindt hier ook welke kosten precies vergoed worden.

Voor inhoudelijke vragen over de zorgverzekering kunt u rechtstreeks contact opnemen met Zorg en Zekerheid; dit kan op werkdagen via telefoonnummer 071-58 25 550.  

Voor vragen over de voorwaarden voor deelname aan deze zorgverzekering kunt u contact opnemen met de afdeling Sociale Zaken van de gemeente Oegstgeest. Dit kan tijdens het spreekuur op werkdagen tussen 9.00 - 11.00 uur via telefoonnummer  071-51 91 830.

Overstappen

Aanmelden voor de Collectieve Zorgverzekering kunt u digitaal doen via de website www.gezondverzekerd.nl (gemeente Oegstgeest kiezen). U kunt dit t/m 31 december 2017 doen. Als u moeite heeft met het indienen van de digitale aanvraag, kunt u zich ook aanmelden middels het aanmeldingsformulier dat bij de afdeling Sociale Zaken van de gemeente Oegstgeest op te vragen is (zie contactgegevens hierboven). Wanneer u nu elders verzekerd bent, dient uw oude verzekering vóór 31 december 2017 opgezegd te worden; Zorg en Zekerheid kan dit voor u regelen. Zorg dan ook dat u zich tijdig aanmeldt!

Overstappen naar Zorg en Zekerheid mag alleen als u geen betalingsachterstand heeft bij uw huidige zorgverzekeraar.