Collectevergunning

  • E-mail pagina
  • Lees voor

Als u voor een goed doel een geldcollecte of inzameling van goederen wilt houden, moet u hiervoor bij de gemeente een vergunning aanvragen.

  • De landelijke organisaties zijn vrijgesteld van een vergunningsaanvraag in de door het CBF toegewezen actieweek. In alle andere gevallen moet er wel een collectevergunning worden aangevraagd. Deze organisaties kunnen gebruik maken van de vrije periodes in het collecterooster.
  • Er zijn geen kosten verbonden voor het aanvragen van een collectevergunning.
  • De procedure van afhandeling van uw aanvraag duurt maximaal acht weken.
  • Als de vergunning is verleend, wordt deze bekendgemaakt op de gemeentepagina in de Oegstgeester Courant. Belanghebbenden hebben de mogelijkheid om een bezwaarschrift in te dienen bij de gemeente.