Openbaarheid Privacygevoelige gegevens

Op 8 maart informeerde de gemeente 8000 betrokkenen dat privacygevoelige gegevens van hen tijdelijk online benaderbaar geweest zijn. Bij direct betrokkenen, en ook bij anderen, leven nog vragen en wellicht ook zorgen. Om al het nieuws rond dit datalek voor u overzichtelijk te houden, hebben we de laatste nieuwsberichten hieronder voor u verzameld.

Presentatie en verslag informatiebijeenkomst 4 juli 2016

Naar schatting 200 inwoners van de gemeente Oegstgeest kwamen op 4 juli jl. naar de tweede informatiebijeenkomst over het datalek waar de gemeente op 25 februari 2016 mee geconfronteerd werd.

Update ‘Datalek 2016’ Informatieavond 4 juli

Op maandagavond 4 juli organiseerde de gemeente een tweede, goed bezochte, informatieavond over het datalek.

Presentatie en verslag informatiebijeenkomsten datalek op 25 mei 2016

Naar schatting 360 inwoners van Oegstgeest zijn 25 mei jl. naar de door de gemeente georganiseerde informatiebijeenkomst over het ‘Datalek 2016’ gekomen.

Geen verband tussen melding misbruik DigiD en datalek Oegstgeest

Op 18 mei ontvingen betrokkenen een brief met nadere informatie over het datalek in Oegstgeest. Hierin geeft de gemeente aan dat er tot op heden één melding is ontvangen van poging tot aanpassing van een DigiD.