Proclaimer

  • E-mail pagina
  • Lees voor

Op deze website wordt door de gemeente Oegstgeest informatie geplaatst. Wij doen dit met de grootst mogelijke zorg, waarbij wij streven naar actuele en correcte informatie. Komt u iets tegen dat niet correct of verouderd is? Dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.

Links naar andere websites

Om het u gemakkelijk te maken, kunt u via deze website soms ook websites bezoeken die niet van de gemeente Oegstgeest zijn. De gemeente Oegstgeest heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud ervan.

Aansprakelijkheid

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en voor algemeen gebruik. Mocht de informatie op deze website niet helemaal volledig, accuraat of juist zijn dan kunt u daar geen rechten aan ontlenen. De gemeente Oegstgeest is niet aansprakelijk voor enige schade die is of kan ontstaan als gevolg van gebruik van de informatie op deze website.

Auteursrecht

De informatie op deze website, zowel de tekst als het beeldmateriaal, is en blijft eigendom van de gemeente Oegstgeest, tenzij anders vermeld. Als u informatie uit de website van de gemeente Oegstgeest in uw eigen publicaties wilt overnemen, mag dat alleen met vermelding van de bron en datum. U mag teksten zonder kosten overnemen, maar niet veranderen. Bronvermelding is verplicht. Dit geldt ook voor de foto’s. Overname van informatie uit de website die geen eigendom is van de gemeente Oegstgeest mag alleen met toestemming van de eigenaar.

Toegankelijkheid website

Onze website voldoet aan de vereisten voor Web Content Accessibility Guidelines 2.0 niveau AA. Onze website is dus gemaakt conform de internationale toegankelijkheidsrichtlijnen. Dit betekent dat de website gebruikt kan worden door iedereen, inclusief mensen met een beperking zoals blinden en doven. Hiervoor hebben wij een certificaat van toegankelijkheid ontvangen.

Is onze website of zijn onderdelen daarvan voor u niet goed toegankelijk? Heeft u vragen, tips of opmerkingen over de toegankelijkheid? Neem contact op met ons via het online contactformulier.