Bestemmingsplannen

  • E-mail pagina
  • Lees voor

In een bestemmingsplan staat precies welke bestemming (bijvoorbeeld wonen of industrie) een bepaald terrein heeft. Nieuwe bebouwing moet passen in het bestaande bestemmingsplan; er mag bijvoorbeeld geen winkel worden gebouwd op een plaats die is bestemd voor eengezinswoningen.

Vrijstelling

Soms komt het voor dat met behulp van een speciale procedure vrijstelling van een geldend bestemmingsplan wordt verleend. Voor alle wijken in Oegstgeest is een bestemmingsplan.

Beroeps- en bedrijfsuitoefening aan huis

In de meeste bestemmingsplannen is een regeling opgenomen voor werken aan huis. Nieuwe en herziene bestemmingsplannen kennen de volgende specifieke gebruiksregels voor aan-huis-verbonden-beroepen binnen de bestemming wonen. 

 

Maximaal 40% van het bruto vloeroppervlakte tot ten hoogste 30m² mag worden gebruikt voor het aan-huis-verbonden-beroep

Degene die het aan-huis-verbonden-beroep in de woning uitoefent, dient tevens de bewoner van de woning te zijn

Er is geen extra parkeerruimte vereist binnen het openbaar gebied

Er wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein

Er mag geen detailhandel, groothandel of horeca plaatsvinden.

Om er zeker van te zijn dat dit voor uw woning geldt, is het belangrijk om het desbetreffende bestemmingsplan te controleren. U kunt het beste contact opnemen met Team Ruimte

Aan huis verbonden activiteiten

Voor aan-huis-verbonden-bedrijfsactiviteiten binnen de bestemming wonen kunt u een ontheffing van de gebruiksregels aanvragen bij de gemeente. Ook daar gelden specifieke voorwaarden waaronder de ontheffing mogelijk is. Om er zeker van te zijn dat dit voor uw woning geldt, is het belangrijk om het desbetreffende bestemmingsplan te controleren.

Relevante informatie
  • Alle informatie over bestemmingsplannen