Vrijwilligers en mantelzorgers

  • E-mail pagina
  • Lees voor

Ruim één op de drie inwoners van Oegstgeest doet vrijwilligerswerk. Daarnaast zorgen veel dorpsgenoten al langere tijd voor zieken of gehandicapten in hun directe omgeving. Gemeente Oegstgeest ondersteunt deze vrijwilligers en mantelzorgers.

Vrijwilligers

Oegstgeest heeft veel inwoners die zich vrijwillig inzetten bij verschillende activiteiten. Denk aan de vrijwilligers die actief zijn bij sport- of andere verenigingen. Of bijvoorbeeld dorpsgenoten die op huisbezoek gaan bij ouderen, met elkaar een buurtfeest organiseren of als zorg vrijwilliger mantelzorgers ondersteunen. Vrijwilligerswerk is één van de vele vormen om te participeren.

Dorpskracht

Door initiatieven rond vraag en aanbod van vrijwilligerswerk goed bij elkaar te brengen, maakt Oegstgeest als dorp optimaal gebruik van haar eigen kracht. Daarom is Dorpskracht Oegstgeest opgericht. Op de website van Dorpskracht ziet u het vrijwilligersaanbod en de vrijwilligersvacatures in Oegstgeest. Het vrijwillige team van Dorpskracht werkt nauw samen met iDOE, het regionale contactpunt voor vrijwillige inzet.

Mantelzorgers

Gemeente Oegstgeest wil mantelzorgers graag ondersteunen. Zorgt u al langere tijd voor een naaste en bent u dus mantelzorger? Meld u dan aan via de website van Eva. Of kijk op de website van het sociaal team. Hier vindt u een speciale pagina voor mantelzorgers met informatie over:

  • advies en ondersteuning
  • tijdelijk overdragen van de zorg
  • werk en mantelzorg
  • bijeenkomsten en lotgenotencontact
  • de jaarlijkse attentie voor mantelzorgers van de gemeente
  • de collectieve verzekering voor vrijwilligers en mantelzorgers

Een verzekering voor alle vrijwilligers en mantelzorgers in Oegstgeest

Gemeente Oegstgeest heeft voor vrijwilligers, mantelzorgers en maatschappelijke stagiaires een collectieve verzekering afgesloten. Doet u vrijwilligerswerk, bent u mantelzorger of maatschappelijk stagiair? Dan bent u automatisch verzekerd via de gemeente, aanmelden is dus niet nodig. De gemeente wil er met deze verzekering voor zorgen dat u geen 'gedoe' krijgt als er bijvoorbeeld sprake van schade is.

Wie is verzekerd?

Alle inwoners van Oegstgeest die vrijwilligerswerk doen, mantelzorg verlenen of een maatschap

Wat is verzekerd?

Schade veroorzaakt door een vrijwilliger aan eigen spullen of van een ander en rechtsbijstand.            

Niet verzekerd

Niet verzekerd is schade veroorzaakt door diefstal of vermissing van spullen en schade door werkzaamheden met open vuur (vuurwerk).

Wat te doen bij schade

Heeft u schade? En kunt u deze schade met een andere verzekering terugvragen? Dan gaat die verzekering vóór de Vrijwilligersverzekering. Dat heet ‘secundaire dekking’. Het maakt daarbij niet uit wanneer die andere verzekering afgesloten is.

Kunt u de schade niet bij een andere verzekering terugvragen, dan stuurt u het schadeformulier in. U stuurt het ingevulde formulier naar AenV@servicepunt71.nl. Servicepunt71 stuurt het schadeformulier naar Centraal Beheer, de verzekeringsmaatschappij. De verzekeringsmaatschappij behandelt de schade en neemt contact met u op.

Heeft u vragen over deze verzekering?

Neemt dan contact op met Servicepunt71 op 071-516 5255 of via AenV@servicepunt71.nl.