Vrijwilligers en mantelzorgers

 • E-mail pagina
 • Lees voor

Ruim één op de drie inwoners van Oegstgeest doet vrijwilligerswerk. Daarnaast zorgen veel dorpsgenoten al langere tijd voor zieken of gehandicapten in hun directe omgeving. Gemeente Oegstgeest ondersteunt deze vrijwilligers en mantelzorgers.

Vrijwilligers

Oegstgeest heeft veel inwoners die zich vrijwillig inzetten bij verschillende activiteiten. Denk aan de vrijwilligers die actief zijn bij sport- of andere verenigingen. Of bijvoorbeeld dorpsgenoten die op huisbezoek gaan bij ouderen, met elkaar een buurtfeest organiseren of als zorg vrijwilliger mantelzorgers ondersteunen. Vrijwilligerswerk is één van de vele vormen om te participeren.

Dorpskracht

Door initiatieven rond vraag en aanbod van vrijwilligerswerk goed bij elkaar te brengen, maakt Oegstgeest als dorp optimaal gebruik van haar eigen kracht. Daarom is Dorpskracht Oegstgeest opgericht. Op de website van Dorpskracht ziet u het vrijwilligersaanbod en de vrijwilligersvacatures in Oegstgeest. Het vrijwillige team van Dorpskracht werkt nauw samen met iDOE, het regionale contactpunt voor vrijwillige inzet.

Mantelzorgers

Gemeente Oegstgeest wil mantelzorgers graag ondersteunen. Zorgt u al langere tijd voor een naaste en bent u dus mantelzorger? Meld u dan aan via de website van Eva. Of kijk op de website van het sociaal team. Hier vindt u een speciale pagina voor mantelzorgers met informatie over:

 • advies en ondersteuning
 • tijdelijk overdragen van de zorg
 • werk en mantelzorg
 • bijeenkomsten en lotgenotencontact
 • de jaarlijkse attentie voor mantelzorgers van de gemeente
 • de collectieve verzekering voor vrijwilligers en mantelzorgers

Vrijwilligers en mantelzorgers zijn goed verzekerd in Oegstgeest

Gemeente Oegstgeest heeft voor vrijwilligers, mantelzorgers en maatschappelijke stagiaires een collectieve verzekering afgesloten. Doet u vrijwilligerswerk, bent u mantelzorger of maatschappelijk stagiair? Dan bent u automatisch verzekerd via de gemeente, aanmelden is dus niet nodig. De gemeente wil er met deze verzekering voor zorgen dat u geen 'gedoe' krijgt als er bijvoorbeeld sprake van schade is. De verzekering geldt voor:

 • Ongevallen en persoonlijke eigendommen
 • Aansprakelijkheid (vrijwilligers en bedrijven)
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Verkeersaansprakelijkheid
 • Rechtsbijstand

Schade melden

Bij schade kunt u het volledig ingevulde en uitgeprinte schadeformulier opsturen naar Servicepunt71, postbus 171, 2300 AD Leiden. Uw schade aangifteformulier wordt bij Servicepunt71 ingeboekt en doorgestuurd naar verzekeraar Meeὺs, met het verzoek de claim verder af te handelen en Servicepunt71 op de hoogte te houden over de afwikkeling van de schade. U krijgt van Servicepunt71 bericht over de verdere afhandeling van uw schade. 

Uw vragen kunt u richten aan A&V@servicepunt71.nl