Jeugd- en Gezinsteam

  • E-mail pagina
  • Lees voor

Bij Centrum van Jeugd en Gezin kunt u terecht voor specialistische (jeugd)hulp. Deze hulp wordt geboden door het Jeugd- en Gezinsteam.

Gemeente Oegstgeest is verantwoordelijk voor alle zorg voor en hulp aan jongeren tot 18 jaar en in sommige gevallen tot 23 jaar. Het uitgangspunt voor Oegstgeest is dat jeugdigen veilig en gezond kunnen opgroeien, hun talenten kunnen ontwikkelen en nu en later deelnemen aan de maatschappij. Lukt dat even niet, dan wordt samen met de jeugdige en het gezin gekeken of en welke vorm van begeleiding, behandeling of bescherming nodig is. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) heeft daarom een jeugd- en gezinsteam. In het Jeugd- en Gezinsteam werken deskundigen uit verschillende organisaties samen.

Samen je vraag bespreken

Met de Jeugd- en Gezinswerker van het JGT bespreek je je vraag. Die medewerker en jij beslissen samen wat de volgende stap is. Mogelijk vraagt de medewerker hierbij advies aan zijn/haar team. Dit gebeurt in overleg met jou. Op die manier krijg je de beste hulp die nodig is.

Samen een plan maken

Daarna maak je samen een plan. In overleg met jou en het team krijg je een vast contactpersoon. Zijn er meer hulpverleners nodig, dan is het belangrijk af te spreken wie wat doet. De hulpverleners stemmen dit met jou af. Ook het aanvragen van een Persoonsgebonden budget kan deel uitmaken van het plan.

AKJ – Vertrouwenspersonen in de jeugdhulp

Alle (pleeg)kinderen, (pleeg- of groot)ouders en verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben volgens de Jeugdwet recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij terecht bij het AKJ: het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg. Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van het AKJ is gratis. De vertrouwenspersonen van het AKJ zijn niet in dienst van gemeenten, het Jeugd en Gezinsteam  of Centrum voor Jeugd en Gezin.  

Wat kan de vertrouwenspersoon voor jou doen?    

Het kan gebeuren dat je ontevreden bent over de hulp die je krijgt. Als je er niet uitkomt met de hulpverlener van het Jeugd en Gezinsteam, neem dan contact op met een vertrouwenspersoon van het AKJ. Allereerst luisteren we naar jouw verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon je verhaal altijd serieus nemen. Zij of hij informeert je over je rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon je ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek met het Jeugd en Gezinsteam.

Zo bereik je het AKJ

Op de website van het AKJ vind je meer informatie en alle contactgegevens. Je kunt ons bellen op 088 – 5551000, mailen met info@akj.nl of het contactformulier invullen op onze website. Je kunt ook chatten met een vertrouwenspersoon. Dat kan van maandag t/m donderdag van 16.00 tot 20.00 uur en op vrijdag van 15.00 tot 17.00 uur.