Belasting

  • E-mail pagina
  • Lees voor

Als belastingplichtige bent u niet alleen verplicht belasting te betalen aan de Belastingdienst. Gemeente Oegstgeest heft ook belasting. De uitvoering ligt bij Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR). Voor vragen kunt u terecht bij het BSGR. 

Voorbeelden van belasting

Onroerende zaakbelasting (OZB)

Hondenbelasting

Toeristenbelasting

Afvalstoffenheffing

Rioolheffing

Gemeentelijke belastingen voor bedrijven zijn o.a. precariobelasting, reclamebelasting en reinigingsrecht.