Duurzaam bouwen (DUBO)

  • E-mail pagina
  • Lees voor

De gemeente stimuleert duurzaamheidsinitiatieven die boven op de wettelijke voorschriften komen. Deze wettelijke voorschriften kunt u nalezen in het Bouwbesluit 2012 hoofdstuk 5 . 

Milieuprestatie nieuwbouw

Voor woningen en kantoren (met een vloeroppervlakte van 100 m² of meer) is een milieuprestatieberekening verplicht. Met deze berekening wordt bekeken wat de milieubelasting van de woning of kantoorpand is gedurende de gehele levenscyclus. Belangrijke indicatoren zijn CO2-uitstoot en de uitputting van natuurlijke grondstoffen. Momenteel wordt er nog geen eis gesteld aan de milieuprestatieberekening en wordt de berekening alleen gevraagd ter bewustwording. In de toekomst worden er wel eisen gesteld aan deze berekening. Gemeente Oegstgeest hecht aan bewustwording rondom het gebruik van natuurlijke grondstoffen en de CO2 uitstoot van de toegepaste materialen en controleert specifiek daarom of de milieuprestatieberekening bij de aanvraag omgevingsvergunning.

Duurzaam Bouwloket

Op het Duurzaam Bouwloket (voorheen Energieservicepunt) vindt u informatie over duurzaam bouwen. Hier kunt u inspiratie opdoen, informatie vinden over landelijke regelgeving en lokale leveranciers vinden voor duurzame maatregelen aan uw woning, zoals zonnepanelen of isolatie.

Subsidie

Gemeente Oegstgeest verstrekt zelf geen subsidie voor het verduurzamen van uw woning. Op de website van het Duurzaam Bouwloket is informatie te vinden over landelijke mogelijkheden voor subsidies en leningen.