Dorpsgezichten

  • E-mail pagina
  • Lees voor

Wonen in een dorpsgezicht brengt met zich mee dat er bouw- en/of slooprestricties in de woonwijk gelden. Oegstgeest heeft vier aangewezen dorpsgezichten: Oranjebuurt, Kerkbuurt , de omgeving Wilhelminapark en Endegeest en Dorpsstraat. 

Informatie

Voor elk dorpsgezicht geldt een nadere typering van de te beschermen waarden. Er worden door de gemeente bestemmingsplannen gemaakt voor de dorpsgezichten. Oegstgeest heeft één rijks aangewezen dorpsgezicht: Wilhelminapark en Geesten. Verder kent de gemeente twee gemeentelijke dorpsgezichten: Oranjebuurt en Kerkbuurt. In het bestemmingsplan kunnen nadere voorschriften worden opgenomen ter bescherming van de waarden van deze gebieden.

Wilt u bouwen, verbouwen of slopen?

Vraag dan een Omgevingsvergunning aan. 

Relevante links
  • Omgevingsvergunning
  • Geldende bestemmingsplannen