Gebiedsvisie Overgeest

Direct naast het gemeentehuis en achter de Rijnzichtweg staan een aantal zorggebouwen van GGZ Rivierduinen en Centrum ’45.

De gebouwen van GGZ Rivierduinen staan al enige tijd leeg en worden antikraak bewoond. Het gebouw van Centrum ’45 zal op termijn leegkomen. Centrum ’45 ontwikkeld nieuwbouw in Diemen. De locatie in Oegstgeest is na realisatie van een nieuw onderkomen in Diemen niet langer noodzakelijk.

 

GGZ Rivierduinen en Centrum ’45 hebben de gemeente Oegstgeest  gevraagd of er een nieuwe bestemming aan de gronden gegeven kan worden en zij vragen of de bestemming gewijzigd kan worden naar Wonen.

Het college van burgemeester en wethouders heeft aangegeven in principe medewerking te willen verlenen aan zo’n bestemmingswijziging. Dat betekent dat de gemeente onderzoekt of en op welke manier de bestemming gewijzigd kan worden.

Zo’n onderzoek bestaat uit het opstellen van een Gebiedsvisie. In een Gebiedsvisie wordt een analyse van het gebied opgenomen en wordt aangegeven hoe het Gebied opnieuw kan worden ingericht.

Informatie over de gebiedsvisie, maar ook andere relevante stukken die te maken hebben met dit gebied worden op deze website geplaatst.  Onder aan de tekst vindt u het kopje downloads. Hier treft u in chronologische volgorde alle relevante documenten.

 

Voortgang/proces

2017

Planvorming concept Gebiedsvisie Overgeest

april-december

2018

Presentatie concept Gebiedsvisie in gemeenteraad

januari

Ondertekening haalbaarheidsovereenkomst GGZ Rivierduinen / Centrum ‘45

februari

Inspraak concept Gebiedsvisie Overgeest

maart - april

Motie inzake plannen Overgeest en Endegeest

mei

Beantwoording motie

juli

Beeldvormende raadsvergadering inzake grondeigendommen Overgeest en Endegeest

september

Initiatiefvoorstel Hart voor Oegstgeest inzake voorbereidingsbesluit Wilhelminapark en Geesten

september

 

Reactie college op initiatiefvoorstel

september

 

 

 

 

Planning

2018

Rondwandeling omwonenden Overgeest

oktober

Opstellen NvU Wilhelminapark en geesten

oktober - februari 2019

Over Overgeest wordt regelmatig in de gemeenteraad gesproken. U kunt deze raadsvergaderingen nazien op de website van de gemeenteraad van Oegstgeest. Via deze link komt u bij de stukken en video verslagen.

 

Vragen en opmerkingen over plan Overgeest kunt u mailen naar lubrun@oegstgeest.nl

 

Laatst bijgewerkt: september 2018

 

 

Geen items beschikbaar.