Gebiedsvisie Endegeest/Overgeest

Direct naast het gemeentehuis en achter de Rijnzichtweg staat een aantal zorggebouwen van GGZ Rivierduinen en Centrum ’45.

De gebouwen van GGZ Rivierduinen staan al enige tijd leeg en worden antikraak bewoond. Het gebouw van Centrum ’45 zal op termijn leegkomen. Centrum ’45 ontwikkelt nieuwbouw in Diemen. De locatie in Oegstgeest is na realisatie van een nieuw onderkomen in Diemen niet langer noodzakelijk. 

GGZ Rivierduinen en Centrum ’45 hebben de gemeente Oegstgeest gevraagd of er een nieuwe bestemming aan de gronden gegeven kan worden en zij vragen of de bestemming gewijzigd kan worden naar Wonen.

Het college van burgemeester en wethouders heeft aangegeven in principe medewerking te willen verlenen aan zo’n bestemmingswijziging. Dat betekent dat de gemeente onderzoekt of en op welke manier de bestemming gewijzigd kan worden.

Zo’n onderzoek bestaat uit het opstellen van een Gebiedsvisie. In een Gebiedsvisie wordt een analyse van het gebied opgenomen en wordt aangegeven hoe het Gebied opnieuw kan worden ingericht.

Informatie over de gebiedsvisie, maar ook andere relevante stukken die te maken hebben met dit gebied worden op deze website geplaatst.


Op 31 mei 2018 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen (zie onder downloads), waarin het college van burgemeester en wethouders wordt opgedragen om voor de gebieden Endegeest en Overgeest eerst een Nota van Uitgangspunten op te stellen alvorens een gebiedsvisie voor elk van deze gebieden kan worden vastgesteld.
In een Nota van Uitgangspunten worden de uitgangspunten voor ontwikkelingen (en behoud) vastgelegd en wordt de samenhang tussen de gebieden onderzocht.
De informatie over het proces en de inhoud van deze Nota van Uitgangspunten is opgenomen op deze pagina. Zowel in de planning als in de downloads kunt u alle informatie hierover terugvinden.

 

 

Onder aan de tekst vindt u het kopje downloads. Hier treft u in chronologische volgorde alle relevante documenten.

 

Voortgang/proces

2017

Planvorming concept Gebiedsvisie Overgeest

april-december

2018

Presentatie concept Gebiedsvisie in gemeenteraad

januari

Ondertekening haalbaarheidsovereenkomst GGZ Rivierduinen / Centrum ‘45

februari

Inspraak concept Gebiedsvisie Overgeest

maart - april

Motie inzake plannen Overgeest en Endegeest

mei

Beantwoording motie

juli

Beeldvormende raadsvergadering inzake grondeigendommen Overgeest en Endegeest

8 september

Initiatiefvoorstel Hart voor Oegstgeest inzake voorbereidingsbesluit Wilhelminapark en Geesten

3 september

 

Reactie college op initiatiefvoorstel

19 september

Rondwandeling omwonenden Overgeest

18 oktober

Raadsmededeling inzake Beleidsregels kruimelgevallen Endegeest en Overgeest

5 december

Vastgesteld beleidsregels kruimelgevallen Endegeest en Overgeest

5 december

Raadsmededeling inzake proces opstellen Nota van Uitgangspunten (NvU)

11 december

2019

Aangepast door college: beleidsregels kruimelgevallen Endegeest en Overgeest

15 januari

Opstellen NvU Endegeest en Overgeest

januari – mei

Bewonersavond 1

6 februari

Online bewonersenquête ten behoeve van NvU Endegeest en Overgeest

6 tot en met 21 februari

Bewonersavond 2

27 maart

 

 

 

 

Planning

2019

De oordeelsvormende raad

9 mei

De Besluitvormend raad                                               

23 mei

Over Endegeest/Overgeest wordt regelmatig in de gemeenteraad gesproken. U kunt deze raadsvergaderingen nazien op de website van de gemeenteraad van Oegstgeest. Via deze link komt u bij de stukken en video verslagen.

 

Vragen en opmerkingen over plan Endegeest/Overgeest kunt u mailen naar lubrun@oegstgeest.nl

 

Laatst bijgewerkt: februari 2019

 

 

Nieuws