Nu ter inzage

  • E-mail pagina
  • Lees voor

Voor elk bestemmingsplan wordt een ontwerpbestemmingsplan gemaakt. Dit plan wordt zes weken ter inzage gelegd. Die inzage wordt aangekondigd op deze website, in de Oegstgeester Courant en de Staatscourant. U kunt binnen de inzagetermijn uw zienswijze indienen. Wilt u alle documenten inzien of lezen? Neem dan contact op met team ruimte van gemeente Oegstgeest. 

Geen items beschikbaar.