Verkeersbesluiten

Voor sommige verandering van verkeerssituaties is een verkeersbesluit nodig. Bijvoorbeeld bij het veranderen van een weg of het plaatsen van een verkeersbord. Hiertegen kan bezwaar worden gemaakt. U kunt op de officiële website van de overheid alle informatie vinden over de ter inzagelegging en de bezwaarmogelijkheden.

Week 33

 • het aanwijzen van een laad- en losgelegenheid aan de Ommevoort, tegenover Ommevoort 1 door middel van het plaatsen van het bord E07 en de bestaande algemene gehandicaptenparkeerplaats van tegenover Ommevoort 1 te verplaatsen naar tegenover Korenbloemlaan 1 door middel van het verplaatsen van bord E06 zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.
 • een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan te wijzen nabij Morsebellaan 26 door middel van het plaatsen van het bord E06 met onderbord “SJ-073-K” zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990.
 • een tweede parkeerplaats bij de laadpaal nabij Julianalaan 1 aan te wijzen als parkeergelegenheid die alleen bestemd is voor het opladen van elektrische voertuigen, door middel van het plaatsen van bord E04 met onderbord “opladen elektrisch voertuig” zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.
 • een tweede parkeerplaats bij de laadpaal nabij Witte de Withlaan 1 aan te wijzen als parkeergelegenheid die alleen bestemd is voor het opladen van elektrische voertuigen, door middel van het plaatsen van bord E04 met onderbord “opladen elektrisch voertuig” zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.

Week 31

 • Een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan te wijzen op de Papaverlaan nabij Floralaan 40 door middel van het plaatsen van het bord E06 met onderbord “29-BK-XP” zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990.
 • Een parkeerplaats bij de (nog te plaatsen) laadpaal voor het opladen van elektrische auto’s nabij Borneostraat 15 aan te wijzen als parkeergelegenheid die alleen bestemd is voor het opladen van elektrische auto’s, door middel van het plaatsen van bord E04 met onderbord “opladen elektrische auto” zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.
 • Een parkeerplaats bij de (nog te plaatsen) laadpaal voor het opladen van elektrische auto’s nabij Jac. P. Thijsselaan 24 aan te wijzen als parkeergelegenheid die alleen bestemd is voor het opladen van elektrische auto’s, door middel van het plaatsen van bord E04 met onderbord “opladen elektrische auto” zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.
 • Een parkeerplaats bij de (nog te plaatsen) laadpaal voor het opladen van elektrische voertuigen nabij Thorbeckehof 50 aan te wijzen als parkeergelegenheid die alleen bestemd is voor het opladen van elektrische voertuigen, door middel van het plaatsen van bord E04 met onderbord “opladen elektrische voertuigen” zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990
 • Een parkeerplaats bij de (nog te plaatsen) laadpaal voor het opladen van elektrische voertuigen nabij Narcissenlaan 1 aan te wijzen als parkeergelegenheid die alleen bestemd is voor het opladen van elektrische voertuigen, door middel van het plaatsen van bord E04 met onderbord “opladen elektrische voertuig” zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990
 • Een parkeerplaats bij de (nog te plaatsen) laadpaal voor het opladen van elektrische voertuigen nabij Jan Wolkerslaan 20 aan te wijzen als parkeergelegenheid die alleen bestemd is voor het opladen van elektrische voertuigen, door middel van het plaatsen van bord E04 met onderbord “opladen elektrische voertuig” zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.
 • Een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan te wijzen op de Balistraat ter hoogte van nummer 17 door middel van het plaatsen van het bord E06 met onderbord “TJ-HV-77” zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990.
 • Een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan te wijzen nabij Kleyn Proffijtlaan 7 door middel van het plaatsen van het bord E06 met onderbord “98-NJ-SZ” zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990.

Week 24

 • het rode pad onder de A44, tussen de Dirck van Swietenlaan en Schoonzicht, aan te wijzen als onverplicht fietspad door middel van het plaatsen van borden G13 met onderbord “dus niet brommen/snorren” en borden G14 zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

Week 20

 • Een verplicht fiets/bromfietspad in te stellen tussen het Rustenburgerpad en de komgrens van de gemeente Katwijk, door het plaatsen van het bord G12a (verplicht fiets/bromfietspad) uit bijlage 1 van het RVV 1990 met daarbij onderbord OB505 nabij het Rustenburgerpad op het pad tussen het Rustenburgerpad en de komgrens van de gemeente Katwijk;

Week 16

 • De breedtebeperking van 2,2 meter op de Kwaaklaan tussen Laan van Oud Poelgeest en inrit Boerhaavelaan op te heffen door het verwijderen van de borden C18 (2,2m) bij kruispunt Laan van Oud Poelgeest en ter hoogte van Kwaaklaan 5 en door het plaatsen van het bord C18 (2,2m) op de Kwaaklaan ter hoogte van de nieuwe uitrit Boerhaavelaan;

  • Een breedtebeperking van 2,2 meter op de oprijlaan (Poelgeesterweg) in te stellen door middel van het plaatsen van het borden C18 (2,2 m) op Poelgeesterweg tussen Poelgeesterweg en Boerhaavelaan;

  • Eénrichtingsverkeer in te stellen op de Poelgeesterweg tussen kruispunt Poelgeesterweg en Boerhaavelaan in één richting (in de rijrichting naar Kasteel Oud-Poelgeest) door middel van het plaatsen van het bord C02 met het onderbord OB54 ter hoogte van de Boerhaavelaan en C03 met het onderbord OB54 ter hoogte van het kruispunt met Poelgeesterweg zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.

 • Een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan te wijzen nabij Morsebellaan 10 door middel van het plaatsen van het bord E06 met onderbord “81-SJT-1” zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990.