Verkeersbesluiten

Voor sommige verandering van verkeerssituaties is een verkeersbesluit nodig. Bijvoorbeeld bij het veranderen van een weg of het plaatsen van een verkeersbord. Hiertegen kan bezwaar worden gemaakt. U kunt op de officiële website van de overheid alle informatie vinden over de ter inzagelegging en de bezwaarmogelijkheden.

Week 24

 • Eén parkeerplaats bij de (nog te plaatsen) laadpaal aan de Hofdijck, ter hoogte van Hofbrouckerlaan huisnummer 35, aan te wijzen als parkeergelegenheid die alleen bestemd is voor het opladen van elektrische auto’s, door middel van het plaatsen van bord E4 met onderbord “opladen elektrische auto” zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.

Week 19

 • Een tweede parkeerplaats bij de laadpaal aan de Sterreschans ter hoogte van huisnummer 94 aan te wijzen als parkeergelegenheid die alleen bestemd is voor het opladen van elektrische auto’s, door middel van het plaatsen van bord E4 met onderbord “opladen elektrische auto” zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.

Verkeersbesluit week 9

 • Aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats nabij Surinamestraat 31 door plaatsen van bord E6 en onderbord met kenteken.

Verkeersbesluit week 42

 • In de Hugo de Vrieslaan ter hoogte van huisnummer 12 één parkeerplaats aanwijzen voor het opladen van een elektrische auto door het bord E04 met onderbord “opladen elektrische auto” te plaatsen (Z-17-105971);
 • In de Oranjelaan ter hoogte van huisnummer 32 één parkeerplaats aanwijzen voor het opladen van een elektrische auto door het bord E04 met onderbord “opladen elektrische auto” te plaatsen (Z-17-105984);
 • In de Julianalaan ter hoogte van huisnummer 1 één parkeerplaats aanwijzen voor het opladen van een elektrische auto door het bord E04 met onderbord “opladen elektrische auto” te plaatsen (Z-17-108093);

Verkeersbesluit week 26

Verkeersbesluit week 16

 • Een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan te wijzen op de Spaargarenstraat  nabij nummer 50, door middel van het plaatsen van bord E06 met onderbord "30-LS-PX " (Z/17/103004).

Verkeersbesluit week 14

 • In de Van Cuycklaan nabij nummer 2 een 2e parkeerplaats aanwijzen voor het opladen van een elektrische auto door het bord E04 met onderbord “opladen elektrische auto” te plaatsen (Z/17/101524);
 • In de Zilverstein nabij nummer 101 een 2e parkeerplaats aanwijzen voor het opladen van een elektrische auto door het bord E04 met onderbord “opladen elektrische auto” te plaatsen (Z/17/101525);
 • In de Willem Dudoklaan nabij nummer 79 een 2e parkeerplaats aanwijzen voor het opladen van een elektrische auto door het bord E04 met onderbord “opladen elektrische auto” te plaatsen (Z/17/101896);
 • Een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan te wijzen op de Warmonderweg  nabij nummer 36, door middel van het plaatsen van bord E06 met onderbord "70-PDD-1" (Z/17/102590).

Verkeersbesluit week 12

 •  de Van Eysingabrug (Haaswijklaan) gesloten te verklaren voor voertuigen waarvan de aslast hoger is dan op het bord is aangegeven door middel van het plaatsen van borden C20 met daarop het gewicht 10 ton (Z/17/101250);
 •  de Van Eysingabrug (Haaswijklaan) gesloten te verklaren voor voertuigen en samenstellen van voertuigen waarvan de totaalmassa hoger is dan op het bord is aangegeven door middel van het plaatsen van borden C21 met daarop het gewicht 45 ton (Z/17/101250);
 • de Leebrug (Abtspoelweg) gesloten te verklaren voor voertuigen waarvan de aslast hoger is dan op het bord is aangegeven door middel van het plaatsen van borden C20 met daarop het gewicht 9 ton (Z/17/101251);
 • de Leebrug (Abtspoelweg) gesloten te verklaren voor voertuigen en samenstellen van voertuigen waarvan de totaalmassa hoger is dan op het bord is aangegeven door middel van het plaatsen van borden C21 met daarop het gewicht 40 ton (Z/17/101251);
 • de vier bruggen in de Martinus Houttuynhof gesloten te verklaren voor voertuigen waarvan de aslast hoger is dan op het bord is aangegeven door middel van het plaatsen van borden C20 met daarop het gewicht 10 ton (Z/17/101252);
 • tijdelijk de brug van/naar het volkstuincomplex “De Groenerie”, nabij van Cuycklaan 30, gesloten te verklaren voor voertuigen waarvan de aslast hoger is dan op het bord is aangegeven door middel van het plaatsen van borden C20 met daarop het gewicht 1,0 ton (Z/17/101253);
 • tijdelijk de brug van/naar het volkstuincomplex “De Groenerie”, nabij van Cuycklaan 30, gesloten te verklaren voor voertuigen en samenstellen van voertuigen waarvan de totaalmassa hoger is dan op het bord is aangegeven door middel van het plaatsen van borden C21 met daarop het gewicht 3,5 ton (Z/17/101253);
 • Een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan te wijzen op de Dahlialaan nabij perceel Dorpsstraat 42, door middel van het plaatsen van bord E06 met onderbord "89-PZ-BT" (Z/17/102399).

Verkeersbesluit week 7

 • In de Marelaan nabij nummer 7 een tweede parkeerplaats aanwijzen voor het opladen van een elektrische auto door het bord E04 met onderbord “opladen elektrische auto” te plaatsen (Z/17/101168)
 • In de Spaargarenstraat nabij nummer 5 één parkeerplaats aanwijzen voor het opladen van een elektrische auto door het bord E04 met onderbord “opladen elektrische auto” te plaatsen (Z/17/101127);

Verkeersbesluit week 3

 • op het Boerhaaveplein, de taxistandplaats op te heffen door het bord E05 met onderbord “9-17h” te verwijderen (Z/16/100254);

Verkeersbesluiten week 52

 • In de Prinsenlaan nabij nummer 27 één parkeerplaats aanwijzen voor het opladen van een elektrische auto door het bord E04 met onderbord “opladen elektrische auto” te plaatsen (Z-16-18982)
 • In de Terweeweg nabij nummer 1 één parkeerplaats aanwijzen voor het opladen van een elektrische auto door het bord E04 met onderbord “opladen elektrische auto” te plaatsen (Z-16-18277).

Verkeersbesluiten week 46

 • Een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan te wijzen nabij perceel Van Assendelfsstraat 35
 • Een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan te wijzen nabij perceel Rhijngeesterstraatweg 151
 • In de Wijttenbachweg nabij nummer 44 twee parkeerplaatsen intrekken voor het opladen van een elektrische auto en het aanwijzen van twee parkeerplaatsen op de Wijttenbachweg t.h.v. de Rhijngeesterstraatweg 124 door het bord E04 met onderbord “opladen elektrische auto” te plaatsen
 • In de Endegeesterstraatweg nabij nummer 16 één parkeerplaats aanwijzen voor het opladen van een elektrische auto door twee maal het bord E04 met onderbord “opladen elektrische auto” te plaatsen
 • In de Willem Dudoklaan nabij nummer 79 één parkeerplaats aanwijzen voor het opladen van een elektrische auto door het bord E04 met onderbord “opladen elektrische auto” te plaatsen.

Verkeersbesluiten week 42

 • Een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan te wijzen nabij perceel Grunerielaan 6;
 • Een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan te wijzen nabij perceel Lijtweg 6

Verkeersbesluiten week 38

 • In het Hella Haasseplantsoen nabij nummer 25 een parkeerplaats aanwijzen voor het opladen van een elektrische auto door het bord E04 met onderbord “opladenelektrische auto” te plaatsen;
 • In de Jac. P. Thijsselaan nabij nummer 66 twee parkeerplaatsen aanwijzen voor het opladen van een elektrische auto door twee maal het bord E04 met onderbord“opladen elektrische auto” te plaatsen;
 • In de Oude Rijnzichtweg nabij nummer 47 een parkeerplaats aanwijzen voor het opladen van een elektrische auto door het bord E04 met onderbord “opladenelektrische auto” te plaatsen;
 • In de Wijttenbachweg nabij nummer 44 twee parkeerplaatsen aanwijzen voor het opladen van een elektrische auto door twee maal het bord E04 met onderbord“opladen elektrische auto” te plaatsen;
 • In de Marelaan nabij nummer 7 een parkeerplaats aanwijzen voor het opladen van een elektrische auto door het bord E04 met onderbordopladen elektrische auto” te plaatsen;
 • In de Van Cuycklaan nabij nummer 2 een parkeerplaats aanwijzen voor het opladen van een elektrische auto door het bord E04 metonderbord “opladen elektrische auto” te plaatsen;
 • Op het parkeerterrein oostelijk van de Zilverstein nabij nummer 101 een parkeerplaats aanwijzen voor het opladen van een elektrische auto door het bord E04 metonderbord “opladen elektrische auto” te plaatsen;
 • In de Deutzstraat ter hoogte van nummer 2 het bord E07 (laad- en losplaats) met onderbord OB206p “do t/m zo” tussen “12 – 14 h”plaatsen
 • Aan de oostzijde van de Gerberalaan het bord E01 (parkeerverbod) met onderbord OB501r (rechts) plaatsen.

Verkeersbesluiten week 37

 • In de Deutzstraat t.h.v. nummer 2 het bord E07 (laad- en losplaats) met onderbord OB206p “do t/m zo” tussen “12 – 14 h” plaatsen
 • Aan de oostzijde van de Gerberalaan het bord E01 (parkeerverbod) met onderbord OB501r (rechts) plaatsen

 • De duur van de parkeerschijfzone van 1,5 uur te verhogen naar 2,0 uur in de volgende straten (winkelcentrum De Kempenaerstraat):

  • Geversstraat tussen Terweeweg en Wilhelminapark/Prins Hendriklaan;
  • Terweeweg tussen Geversstraat en Prins Hendriklaan/Duivenvoordestraat;
  • Terweeplein;
  • De Kempenaerstraat;
  • Koninginnelaan tussen de De Kempenaerstraat en Prins Hendriklaan;

 • Door middel van het wijzigen van de tijden op de borden E10 en E11; 

 • de dagen en tijden van de parkeerschijfzone in winkelcentrum De Kempenaerstraat te wijzigen van:

  • maandag tot en met donderdag van 9.00-18.00 uur;
  • vrijdag van 9.00-21.00 uur;
  • zaterdag van 9.00-17.00 uur;

 • naar:

  • maandag tot en met zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur,

 • Door middel van het wijzigen van de dagen en tijden op de onderborden bij de borden E10 en E11 zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.