Gladheidsbestrijding

  • E-mail pagina
  • Lees voor

De gemeente strooit bij gladheid alleen de doorgaande wegen, busroutes en fietspaden. Het strooizout werkt pas goed als er veel over een weg wordt gereden. Om deze reden worden er ook geen voetpaden gestrooid.

Eigen trottoir strooien

Bij sneeuwval en langdurige gladheid vraagt de gemeente iedereen om het trottoir voor de woning of winkel, sneeuwvrij te maken en te strooien. Zo zorgen wij met zijn allen met minimale inspanning voor een leefbare openbare ruimte.

Strooiroutes

In het gladheidbestrijdingsplan zijn vier verschillende strooiroutes opgenomen, waaronder twee voor fietspaden en twee voor autowegen. De fietspaden worden altijd gestrooid, dus ook ’s nachts en in het weekend.

De routes voor autowegen zijn verdeeld in een A-route die altijd - dus ook 's nachts en in het weekend - wordt gestrooid en een B-route met straten die overdag worden gestrooid wanneer ijzel of sneeuw langdurig aanhoud.

Bij aanhoudende gladheid wordt op een aantal wegdelen extra gestrooid.

Veel gestelde vragen over gladheidsbestrijding

Waarom wordt er in mijn straat niet gestrooid?

De gemeente kan niet alle wegen strooien. Dit kost veel tijd en geld. Bovendien:

  • op plaatsen waar weinig verkeer rijdt werkt strooizout niet. Strooizout werkt het best als het wordt ingereden door wrijving met (auto) banden. Bij weinig verkeer wordt het strooizout niet ingereden en zal het dus ook niet werken. Dit geldt dus ook voor trottoirs.
  • In strooizout zitten zware metalen als chroom, nikkel en koper. Deze metalen komen uiteindelijk terecht in ons riool. Dit is schadelijk voor het milieu.
  • Wanneer het kouder is dan -8 graden is de werking van strooizout nihil.
  • Paaltjes op fietspaden worden door ons in het strooi seizoen verwijderd om deze toegankelijk te maken voor de strooiwagen.

Is strooizout schadelijk voor ons milieu?

  • Bij kleine hoeveelheden is het niet schadelijk. Maar in grote hoeveelheden helaas wel! Bij dooi zakt het als smeltwater in onze bodem. En als hier te veel zout in zit is dit schadelijk voor onze bomen en planten. Daarom gebruiken wij niet meer zout dan noodzakelijk.

Ik heb schade door gladheid en stel de gemeente hiervoor aansprakelijk?

  • De gemeente heeft een zorgplicht als het gaat om het bestrijden van gladheid. Dat is dus niet hetzelfde als een garantieplicht. Het kan altijd voorkomen dat delen van de weg glad blijven. Wilt u toch uw schade indienen dan kunt u dit via ons contactformulier doen.

Wat kan ik zelf doen?

  • U kunt natuurlijk zelf uw oprit en/of een deel van de straat voorzien van zout als het glad is. Keukenzout, en ook zand, werkt prima. Strooi echter wel met mate.
  • Denkt u ook eens aan uw buren die minder goed ter been zijn. Als het sneeuwt kunt u (een gedeelte van) de straat voor uw woning sneeuwvrij maken en strooien.