Militaire penninghouders

In het begin van de vijftiger jaren is er door de gemeente Oegstgeest een penning uitgereikt aan de in de periode 1946-1949 uit Indonesië teruggekeerde militairen die in Oegstgeest woonachtig waren. Hieronder vindt u de namen van hen die deze penning hebben ontvangen.

 

Houders militaire penning

L.  Amersfoort 

K.J. Korpelshoek 

L. Bachrach 

F. Kranenburg

J.F. Beckman 

J. Kromhout

A.D.S van Beek 

A.J.  de Later

J.H. Belgraver

D. van Leeuwen

J.H. van der Blij 

J.K. van Leeuwen

A. Boelens 

P.W.  van Leijden

W.M.  den Boer 

H. Lubbe

L. Boom 

H. Luttje

J.J.M. Borst 

P. Marck 

F.K. Box

G.J. van der Meer

A.J. de Bruijn 

J. Medendorp

M.H.J. Compeer 

 D.A. Megchelse

M.C.F.J. Cosijn 

L.L. van der Meulen

A. van Dijk 

J.H. van der Mey 

W.H. Dofferhoff

A. Mizee

J.J. van Dormolen 

C.D. de Mooij

H.C. Drijfhout van Hooff  

H.A.  Moorman

G. van Duuren 

H. Netjes

P.B. Eldering 

D. Noort

A.W. van Elk 

H.J. van Noort

H.C.J.  van Elk 

P. Overvliet

C.H.  Endeveld  

H.J. Peeters

J. Glasbergen

F. Pieter

N. Glasbergen 

J.G. Punt

J. de Goede 

J.M. Ravelli

W. de Goede 

J. Rhijnsburger

P.M. Goemans 

J. van Rij 

P. Gravekamp

G. Rijsdam

W. Gravekamp

F.J.M. de Rooij

G.C. de Groot  

J.H. Schoneveld

J.P. de Groot 

G.P. Soonius

P. de Gunst 

D. van Staden

B. ten Haken 

H.M.P. van Steijn

G.A. Hamel 

A.J. de Stoppelaar

O.E.B.  Hamel 

H.P. Stuifzand

T.J. Heeren 

J. Suyderhoud

A. den Heijer 

 D. Tijsterman

H. Hoekstra

R. van Til

S. Hoogstraten 

 P.W. van der Valk

B.J. IJssel de Schepper 

 G.C. van Velzen

J.P.R. van Ingen 

J.J. Vester

A.C.J. van Iterson

J.J. van der Vijver

H. van Iterson

H.J. Vink 

N. Jagel 

W.H.  Vink

E.C. de Jager 

H.A.J. van der Voort 

F. de Jager 

J.M.N. van der Voort 

C.M. Juffermans 

A.G. Walraven 

D. Koekebakker 

P. Th. van Werkhoven 

A. Klein 

D. Wolthaus

P.M. van de Kooij 

C. Zwaan 

T.J.  van de Kooij

T.A. van der Zwart 

A.C.J.  Kooloos 

J. Zijlstra 

 

Oorkonde en penning zoals uitgereikt aan G.C. van Velzen in mei 1951.