Scholen en onderwijs

  • E-mail pagina
  • Lees voor

Naar school gaan is zeer belangrijk voor uw kind. In Oegstgeest zijn er diverse basisscholen en middelbare scholen aanwezig. Wilt uw kind studeren? Maak dan gebruik van de Universiteit, Hogeschool of mbo in Leiden. 

Scholen voor basis- en voortgezet onderwijs

Sommige leerlingen hebben behoefte aan extra zorg en begeleiding, die de (basis)school niet kan bieden. De Prof. Dr. Leo Kannerschool voor basis- en voortgezet speciaal onderwijs, biedt algemeen bijzonder, ZMOK-onderwijs voor 4 tot 18-jarigen. Op de website van de Onderwijsinspectie vindt u alle informatie over scholen in gemeente Oegstgeest.

Schoolvakanties

Rijksoverheid bepaalt per regio wanneer het zomervakantie, kerstvakantie en meivakantie is. Voor de overige schoolvakanties gelden adviesdata. Informeer bij uw school voor de definitieve data.

Mbo, hbo en universiteit

Het mboRijnland en ROC Mondriaan zijn de grootste mbo-onderwijsinstellingen in de regio. 

De Hogeschool Leiden en Leiden Universiteit verzorgen het wetenschappelijk- en hoger beroepsonderwijs voor de studenten in de regio.