Scholen en onderwijs

  • E-mail pagina
  • Lees voor

Naar school gaan is zeer belangrijk voor uw kind. In Oegstgeest zijn er diverse basisscholen en middelbare scholen aanwezig. Wilt uw kind studeren? Maak dan gebruik van de Universiteit, Hogeschool of mbo in Leiden. 

In Oegstgeest zijn diverse scholen voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal (voortgezet) onderwijs aanwezig.

Wil uw kind studeren? Maak dan gebruik van de Universiteit, de Hogeschool of het MBO in Leiden.

Scholen voor basis- en voortgezet onderwijs

Op de website van de Onderwijsinspectie en Scholenopdekaart vindt u alle informatie over de scholen in de gemeente Oegstgeest.

Mbo, Hbo en Universiteit

Het mboRijnland en ROC Mondriaan zijn de grootste mbo-scholen in de regio.Hogeschool Leiden en Universiteit Leiden verzorgen het wetenschappelijk- en hoger beroepsonderwijs in de regio. 

Schoolvakanties

De rijksoverheid bepaalt per regio wanneer het zomervakantie, kerstvakantie en meivakantie is. Voor de andere schoolvakanties gelden adviesdata. Vraag bij uw school naar de uiteindelijke data.