Leerplicht

  • E-mail pagina
  • Lees voor

In Nederland zijn kinderen op grond van de Leerplichtwet verplicht naar school te gaan. Een kind moet naar school wanneer het vijf jaar is tot en met het schooljaar waarin het kind zestien jaar wordt.

Informatie

Gemeente Oegstgeest heeft de uitvoering van de Leerplichtwet opgedragen aan het Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland.