Leerplicht

  • E-mail pagina
  • Lees voor

In Nederland zijn kinderen op grond van de Leerplichtwet verplicht naar school te gaan. Een kind moet naar school wanneer het vijf jaar is tot en met het schooljaar waarin het kind zestien jaar wordt.

Informatie

De leerplicht gaat in op de eerste dag van de eerste maand nadat een kind 5 jaar wordt. De leerplicht duurt tot het einde van het schooljaar waarin het kind 16 jaar wordt óf tot het einde van het twaalfde jaar dat een kind naar school gaat.

Na de leerplicht begint de kwalificatieplicht. De jongere gaat door met school totdat hij of zij een startkwalificatie heeft. Als een jongere 18 wordt, stopt de verplichting om naar school te gaan of een diploma te halen.